Eindvonnis en tussenvonnis servicekosten Koningin Wilhelminaplein 2016, 2017 en 2018

Kenmerk: 19/4465
Datum uitspraak: 17 juni 2021
Rechter: Mr. I.H.J. Konings
Instantie: kantonrechter
Winnaar: huurders

Opnieuw zoeken:

Kern

In de discussie voor 126 huurders van een voormalig kantoorpand aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam Nieuw-West gaat het naast de hele hoge huren ook over de bijkomende servicekosten. Dit tussenvonnis rekent af met een flink aantal kostenposten en matigt andere. De verhuurder moet nu nieuwe berekeningen maken over de drie jaren.

Samenvatting

Voormalig kantoorpand bestaat uit lange gangen met kamers. Deze worden per 5 kamers met keuken en sanitair verhuurd als zelfstandige woning, voor circa € 480 per bewoner. Daarnaast zijn er stevige servicekosten. Feitelijk is sprake van kamerhuur en niet van zelfstandige woningen. Dat is dan ook de eis in een rechtszaak, waarin gelijk vaststelling van de huurprijs op basis van de puntentelling voor kamers plus vaststelling van de servicekosten wordt gevraagd. Na een actieve benadering door !WOON en een voorlichting met de advocaat doen 126 bewoners mee met de procedure. Per verdieping wordt een dagvaarding uitgebracht. De eerste 4 verdiepingen hebben 5 x 5 kamers, de 5e verdieping heeft 2 x 5 kamers.

Tijdens het opzetten van de procedure grijpt eigenaar van het pand NSI in. Deze grote belegger heeft gehoord van de problemen met en de naam van Van Hooijdonk en heeft het contract met hem per 1 oktober ontbonden. NSI verklaart zicht bereid met de bewoners individuele contracten te sluiten voor maximaal 4 jaar en daarbij de puntentelling voor kamers te hanteren. Dit is bekrachtigd op een bewonersbijeenkomst op 14 november 2018.

Dat neemt niet weg dat de bewoners nog behoorlijk wat geld tegoed hebben van Van Hooijdonk over 2016, 17 en 18.

Tussenvonnis huurprijzen 29 augustus 2019 over de huurprijzen: vordering huurder wordt afgewezen. Ze hadden binnen 6 maanden na afsluiten van de huurovereenkomst naar de Huurcommissie moeten gaan met een toetsing. Het beroep op dwaling vanwege de door de verhuurder bedachte constructie faalt. Het was huurders volgens de kantonrechter duidelijk wat ze huurden en tegen welke prijs. “Van een onjuiste voorstelling van zaken was geen sprake.” Daar valt veel over te zeggen, want ze huurder formeel per 4 personen een zelfstandig appartement tegen geliberaliseerde huurprijs. Feitelijk gebruik was een kamer tegen 1/4e van dat bedrag.

“Het was mogelijk dat Huurders hebben gedwaald over het huurrechtregime dat van toepassing is, meer in het bijzonder de huurprijsbescherming, echter een beroep op rechtsdwaling wordt in het algemeen niet aanvaard. Dat dit uitgangspunt in de gegeven omstandigheden naar redelijkheid niet billijkheid onaanvaardbaar is hebben huurders niet gesteld en ook niet aangetoond. Zoals hiervoor al is overeengekomen, hadden huurders de mogelijkheid de redelijkheid van de overeengekomen aanvangshuur te laten toetsen door de huurcommissie.”

Vervolgens krijgen partijen de gelegenheid nader in te gaan op de servicekosten.

Tussenvonnis servicekosten 23 april 2020: diverse posten zijn niet redelijk, andere wel. Zo sneuvelen opgevoerde posten voor liftonderhoud, onderhoud natte ruimtes en schoonmaken goten. Ook een onduidelijk bedrag van € 88 per maand voor ‘olie trafo’ is niet redelijk. De kosten voor waterverbruik 2018 wordt aangepast, voor huismeester beperkt tot € 37 per uur en voor 70% van de uren, voor groenonderhoud beperkt tot 50%. Verhuurder SVU moet met deze uitgangspunten nieuwe afrekeningen opstellen per groep huurders en per huurder over 2016, 2017 en 2018.

Eindvonnis 17 juni 2021: per eenheid ontvangen de huurders bedragen variërend van € 268 tot € 1590 terug, in totaal circa € 16.000.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON