Eis tot herstel dure veelverbruikende collectieve stookinstallatie

Kenmerk: 3575756 kk expl 14-1749
Datum uitspraak: 22 januari 2015
Rechter: E.D. Bonga Sigmond
Instantie: rechtbank
Winnaar: eigenaar

Opnieuw zoeken:

Kern

Doordat steeds meer woningen in complex afgekoppeld worden en doordat de CCV verouderd is stijgen de kosten voor verwarming. Huurder eist een goedwerkende ketel omdat de dure ketel een gebrek is. Doordat de huurcommissie een uitspraak tot verlaging van de servicekosten heeft gedaan kan in dit kort geding niet worden gezegd dat het hoge olieverbruik van de CV-installatie het huurgenot aantast. De hoge kosten worden immers door de verhuurder gedragen.
De uitspraak van de huurcommissie is vervallen omdat de verhuurder die zaken heeft voorgelegd aan de rechtban. Deze rechter gaat daar echter aan voorbij.

Samenvatting

Doordat steeds meer woningen in complex afgekoppeld worden en doordat de CCV verouderd is stijgen de kosten voor verwarming. Huurder eist een goedwerkende ketel omdat de dure ketel een gebrek is vlg BW 7:204 en eist herstel ihkv 7:206.
Eigenaar Variaprop (met Rappange als verhuurder) betoogt dat er technisch gezien geen andere ccv aangelegd kan worden. Ook is een individuele ketel ihkv 7:243 niet afdwingbaar omdat het verticale leidingwerk vervangen moet worden door horizontaal dat past bij een individuele installatie.

Oordeel rechter: Doordat de huurcommissie een uitspraak tot verlaging van de servicekosten heeft gedaan kan in dit kort geding niet worden gezegd dat het hoge olieverbruik van de CV-installatie het huurgenot aantast. De hoge kosten worden immers door de verhuurder gedragen.
De uitspraak van de huurcommissie is vervallen omdat de verhuurder die zaken heeft voorgelegd aan de rechtban. Deze rechter gaat daar echter aan voorbij.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON