Eis tot uitvoer onderhoudswerkzaamheden

Kenmerk: KK 09-961
Datum uitspraak: 12 oktober 2009
Rechter: W.D.T.D Wiarda
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Kort geding.
De huurder eist dat de gevorderde onderhoudsgebreken, opgenomen in de uitspraak, worden verholpen. Onder dwang van een dwangsom.

De verhuurder heeft al een aannemer ingeschakeld om een offerte uit te brengen. Het kost de verhuurder 2 maanden om de gebreken te herstellen.

De rechter oordeelt dat de eis toewijsbaar is en zal deze ook toewijzen omdat de eisen niet zijn ontkracht. De dwangsom is wel naar beneden bijgesteld en bedraagt 200, – euro per dag en met een maximum van 12.000, – euro. De verhuurder wordt ook veroordeeld in de kosten van de rechtsgang.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON