energielabel niet van rond de datum huurovereenkomst, telt niet mee in puntentelling

Kenmerk: 2455679 CV EXPL 13-2670
Datum uitspraak: 4 maart 2014
Rechter: D.H. de Witte
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

het is niet aan de huurcie of rechter om de energieprestatie te bepalen of te herleiden. Omdat het label van later datum is, wordt bij bepaling max huurprijs uitgegaan van bouwjaartabel.

Samenvatting

huurcommissie kwam bij toetsingsprocedure op 139 punten; bij aanvang van verhuur was er geen energiecertificaat afgegeven en dus niet meegeteld door de huurcommissie, aanvangshuurprijs 1300?.
Ingevolge art.11 lid 5 UHW wordt de kwaliteit van de woonruimte beoordeeld naar de toestand op de datum ingang huurovereenkomst. Vaststaat dat het energielabel is afgegeven ruim na datum aanvang huurovereenkomst. De energieprestatie wordt vastgesteld door een deskundige. Het is niet aan huurcommissie of kantonrechter om de energieprestatie van een woning op een bepaalde datum vast te stellen. De rechter mag niet aan de hand van een afgegeven energielabel de energieprestatie op een eerdere datum herleiden. Nu een door een deskundige afgegeven label van rond de datum aanvang huurovereenkomst ontbreekt, is de energieprestatie van de woning bij aanvang huur niet op een wijze vast te stellen die aan de eisen van de regelgeving voldoet.

De stelling dat vh op grond van ht EVRM recht heeft op een decent profit, wordt als onvoldoende onderbouwd gepasseerd.

Puntenaantal vastgesteld conform huurcommissie, woning niet geliberaliseerd.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON