Finale kwijting.

Kenmerk: CV 06-22052
Datum uitspraak: 19 januari 2007
Rechter: Mr. J.B.A.M. Groenendaal
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder stelt dat door betaling van ?15.000,- er sprake is van finale kwijting en dat de teveel betaalde huur hier dus bij in zit.

Samenvatting

De huurcommissie heeft de huurprijs van de woning met ingang van 1 maart 2005 verlaagd. Tegen deze uitspraak is verhuurder niet ingegaan. Op 6 maart 2006 zijn partijen overeengekomen dat huurder een andere woning zou betrekken waarbij verhuurder een verhuisvergoeding van ?15.000,- zou betalen. Huurder stelt dat zij een jaar lang teveel huur heeft betaald en vordert betaling hiervan. Huurder stelt dat de ?15.000,- die hij van verhuurder heeft ontvangen als verhuisvergoeding valt aan te merken en niet onder finale kwijting valt.

De kantonrechter oordeelt dat uit overgelegde stukken moet worden aangenomen dat met de betaling van ?15.000,00 geen finale kwijting is verleend voor de huurvermindering. Nergens uit blijkt dat het de bedoeling van partijen was om de huurverlagingsprocedure te be?indigen door betaling van ?15.000,00. De huurcommissie heeft uitspraak gedaan en daartegen heeft verhuurder geen voorziening gevoerd. Van rechtswege is door de huurcommissie dus de juiste huur vastgesteld. Wat huurder teveel heeft betaald, is onverschuldigd betaald.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON