Gebreken/Verlaging huurprijs

Kenmerk: CV 073506
Datum uitspraak: 12 juni 2007
Rechter: mr. M.P.A.M. Fruytier
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Het doorveren van een vloer hoeft nog niet tot huurvermindering te lijden. Het moet eerst aannemelijk worden gemaakt dat het doorveren voor schade zorgt.

Samenvatting

Huurder huurt sinds 1 maart 2006 een woonruimte van de verhuurder tegen een huurprijs van ? 300.- per maand. De huurder heeft op 19 april 2006 de verhuurder op de hoogte gesteld van de gebreken aan de woning en verzocht deze binnen 6 weken te verhelpen. Daarnaast heeft de huurder de huurcommissie verzocht een uitspraak te doen over de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs. De huurcommissie heeft op 8 december 2006 beslist dat de overeengekomen huurprijs redelijk is. Tot slot heeft huurcommissie besloten dat de huurprijs verlaagd dient te worden naar E 196,-. De vloer van het halletje aansluitend naar de woonkamer veert door als gevolg van verminderd draagvermogen van de daaronder gelegen (draag)constructie. Dit gebrek valt onder categorie C-H(nummer 2), aldus de Huurcommissie.

De verhuurder vordert de beschikking van de huurcommissie te vernietigen, en de huurprijs weer op E 300,- per maand vast te stellen. De verhuurder stelt dat de tijdelijke huurvermindering onterecht is, omdat het gebrek niet gezien mag worden als ernstig gebrek wat tot deze huurvermindering heeft geleden.

De huurder verweert zich hier tegen en stelt dat de verhuurder nalatig is geweest in de afwerking van de vloer. De huurder stelt dat de verhuurder sleuven heeft aangebracht en heeft verzuimd deze sleuven op te vullen en af te werken. Ook zijn de vloeren niet afgelakt,hetgeen noodzakelijk voor een laminaatvloer. De klachten zijn het grootst bij de doucheruimte. Het gevaar bestaat dat water uit de doucheruimte zich ophoopt waar de vloer doorveert, wat uiteindelijk tot schade aan de vloer zal leiden. De hierboven genoemde gebreken rechtvaardigen volgens de huurder de huurvermindering.

De kantonrechter is van mening dat het doorveren niet een zodanig gebrek is dat dit een huurverlaging rechtvaardigt. De kantonrechter stelt ook dat niet vast is komen te staan dat het doorveren wordt veroorzaakt omdat de sleuven ten behoeve van de aanleg van leidingen niet zijn opgevuld en de ondervloer niet is afgewerkt. Daarnaast stelt de kantonrechter dat het niet vast is gekomen te staan dat de doorvering schade veroorzaakt aan de vloer vanwege ophoping van water uit de doucheruimte.

De kantonrechter vernietigt de beslissing van de Huurcommissie en stelt met ingang van 1 maart 2006 de huurprijs weer op ? 300,00 per maand. De huurder wordt veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van de verhuurder.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON