Gebrekenprocedure bij de Huurcommissie, verhuurder gaat in beroep tegen de uitspraak.

Kenmerk: CV 12-13798
Datum uitspraak: 16 augustus 2013
Rechter: G.C. Boot
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder verlaagt de aanvangshuurprijs middels een toetsing. Direct worden de onderhoudsgebreken ook meegenomen. De huurcommissie verlaagd de huurprijs op punten vanaf aanvang huurovereenkomst en tevens wordt de huurprijs verlaagd op basis van de gebreken. Na een eerste herstel melding start de huurder nog een onderhoudsprocedure. Na nogmaals een tijdelijk verlaging van de huurprijs, stapt de verhuurder naar de rechter en eist ontbinding huurovereenkomst i.v.m. huurachterstand omdat de huurder de verkeerde huurprijs heeft betaald. Tevens eist de verhuurder dat de huurprijs op het begin niveau wordt vast. De rechter beoordeelt dat de onderhoudsgebreken gegrond zijn en bevestigd de uitspraken van de huurcommissie. De verhuurder wordt in het ongelijk gesteld.

Samenvatting

De huurder heeft bij aanvang van de huurovereenkomst een toetsingsprocedure gestart. De huurprijs is toen verlaagd van 915,- naar 558,05 euro per maand. Tegelijk zijn de onderhoudsgebreken in de woning beoordeeld door de huurcommissie. Deze gebreken bestonden hoofdzakelijk uit vocht, door een lekkage vanuit de badkamer en vochtdoorslag vanaf de buitenmuur, daarnaast ontbreekt de buitentrap naar de tuin. Voor deze gebreken heeft de Huurcommissie de huurprijs van 558,05 tijdelijk verminderd naar 255,65 euro per maand.
De verhuurder stelde bij de Huurcommissie dat de huurder niet, volledig, heeft mee gewerkte aan het herstel van de gebreken. Daarop heeft de Huurcommissie de tijdelijke huurverlaging ongedaan gemaakt. Huurder is het hier niet mee eens, niet alle gebreken zijn verholpen en er zijn extra gebreken bij gekomen. Tevens ontbreekt de trap naar de tuin nog steeds. Hierop doet de huurcommissie nogmaals uitspraak en erkend dat er nog steeds vocht problemen in de woning aanwezig zijn en de dag voor de zitting bij de Huurcommissie wordt de buiten trap naar de tuin geplaatst. De Huurcommissie verlaagt nogmaals de huur tijdelijk met 40%.

Verhuurder stap naar de kantonrechter en eist dat de (1) huurovereenkomst wordt ontbonden ivm een huurachterstand. (2) de huurprijs op 915,- wordt vast gesteld en (3) dat de huurder wettelijke rente moet betalen over de huurachterstand en veroordeeld wordt in de kosten van het proces.

De rechter beoordeeld dat de klachten van de huurder gegrond zijn. Ook na de eerst werkzaamheden zijn de vochtklachten nog steeds aanwezig. De huurder is geen onterechte klager en heeft de huurder eerst de verhuurder op de hoogte gesteld voordat hij naar de Huurcommissie is gestapt. Ook na de eerder werkzaamheden zijn deze vochtproblemen nog niet verholpen, overige gebreken zijn wel verholpen.
De huurder heeft aangetoond dat hij de werkzaamheden in zijn woning heeft geweigerd omdat de werknemers van het aannemers bedrijf eigendommen uit zijn woning hebben ontvreemd.
De kantonrechter is van oordeel dat de overlast zo ernstig is dat een huurprijs verlaging van 40% redelijk is. Daarnaast heeft de verhuurder niet binnen de 8 weken van de eerste huurcommissie procedure de verlaagde huurprijs betwist. Waardoor het verzoek om de huurprijs op 915,- euro vast te stellen wordt afgewezen. De claim op de huurachterstand en de ontbinding van de huurovereenkomst wordt afgewezen omdat de huurder altijd de juiste verlaagde- en tijdelijk verlaagde huurprijs heeft betaald. Tot slot wordt de verhuurder veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON