Geen aansluiting gas of geaard stopcontact in keuken is een A gebrek. Verlaging van de huur naar 20%

Kenmerk: CV 09-221
Datum uitspraak: 19 juli 2010
Rechter: E. Pennink
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Huurder heeft klachten procedure gestart de huurcommissie. In de keuken van de woning ontbreekt ieder kook gelegenheid, geen gas aansluiting of een geaard stopcontact.

De huurcommissie oordeelt:
De commissie heeft ten aanzien van de opmerking van huurder dat het niet kunnen koken in de woning aangemerkt moet worden als een gebrek het volgende vastgesteld. Uitsluitend het ontbreken van spoelbak die is aangesloten op het rioleringstelsel met boven de spoelbak een kraan die is aangesloten op een drinkwatervoorziening of het ontbreken van een opstelplaats van 0,4 bij 0,4 meter voor een kooktoestel wordt aangemerkt als een gebrek. Ten aanzien van een kooktoestel wordt het aanwezig zijn van een gasaansluiting of een speciale elektra-aansluiting voor een kooktoestel niet als voorwaarde gesteld. Uit de in het rapport opgenomen foto leidt de commissie af dat er sprake is van een spoelbak die aan de eisen voldoet en dat ruimte is voor een kooktoestel. De commissie begrijpt dat het ontbreken van een aansluiting voor het kooktoestel door de huurder als hinderlijk wordt ervaren. Huurder en/of verhuurder kunnen overwegen om alsnog een aansluiting te laten verzorgen door een erkende installateur.
De commissie ziet deze klacht niet als een gebrek en wijst hier geen aftrek op de huurprijs voor toe.

De rechter oordeelt:
Dat het voldoende is komen vast te staan dat er in de keuken geen gas of elektra aansluiting is. In beginsel moet worden vast gesteld dat het ontbreken van een dergelijk aansluiting als een gebrek moet worden aangezien.
Dat de huurder van dit gebrek op de hoogte was bij het afsluiten van de huurovereenkomst doet er niet aan af dat het een gebrek is. Ook dat de huurder hier de eerst jaren geen bezwaar tegen heeft gemaakt heeft hier geen invloed op.
De rechter stelt vast dat er een A gebrek in de woning aanwezig is. Het ontbreken van een gas of elektra aansluiting om te kunnen koken. De huur wordt op 20% van het maximaal redelijk vast gesteld, de huur wordt verlaagd van 718,13 euro naar 61,43 euro.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON