geen ernstige gebreken volgens huurcommissie en kantonrechter, geen huurverlaging

Kenmerk: CV 05-3018
Datum uitspraak: 26 juli 2005
Rechter: mr. M.P.A.M. Fruytier
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

De kantonrechter te Amsterdam heeft geoordeeld dat een woning geen gebreken of tekortkomingen vertoonde die het woongenot zo ernstig schaden of de bruikbaarheid van de woning zodanig belemmeren, dat de huurprijs verlaagd zou moeten worden.

Huurder heeft verzoek bij de huurcommissie ingediend ter vaststelling van de verlaging van de huurprijs wegens gebreken, o.a. ernstig vochtoverlast waardoor schimmel en houtrot is ontstaan en het stuc en houtwerk zou zijn losgelaten.
Huurcommissie wijst vordering af omdat de woning geen tekortkomingen of gebreken vertoonde die zodanig waren dat het woongenot ernstig geschaad werd of de bruikbaarheid van de woning belemmerde.

Huurder geeft aan dat er nog wel gebreken in woning bestaan die huurprijs zouden moeten verlagen.
Verhuurder stelt dat deze gebreken onder meer worden veroorzaakt door huurder zelf, niet goed ventileren en het onnodig weghalen van een voorzetwand. De overige gebreken worden zeer snel verholpen, dit staat al in de planning.

De kantonrechter is het eens met het oordeel van de huurcommissie, op 1 mei 2003 zijn er geen gebreken die kunnen leiden tot verlaging van de huurprijs. Er is wel sprake van onvolkomenheden maar dit is het gevolg van veroudering van de woning, deze onvolkomenheden zijn echter onvoldoende grond om de huurprijs tijdelijk te verlagen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON