Geen geliberaliseerde verhuur aan een collectief van huurders, maar individuele huurovereenkomsten

Kenmerk: 13-30347
Datum uitspraak: 28 april 2014
Rechter: C.L.J.M. de Waal
Instantie: Rechtbank Amsterdam, kant
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder heeft contractueel vastgesteld dat sprake is van geliberaliseerde verhuur van een grote woonruimte aan een collectief van huurders. Kantonrechter oordeel echter op grond van de feitelijke situatie dat voorbij moet worden gegaan aan de tekst van het huurcontract en dat sprake is van individuele, niet geliberaliseerde huurovereenkomsten per huurder.

Samenvatting

Huurders de huurprijs van hun studio door de huurcommissie toetsen, hoewel hun contract aangeeft dat de studio onderdeel is van een grote woonruimte, waarin zich nog een aantal andere studios bevinden. Volgens het huurcontract is sprake van een grote woonruimte met meerdere badkamers en keukens, die aan een collectief van huurders in het geliberaliseerde segment is verhuurd. De huurcommissie gaat voorbij aan het contact, en stelt een woningwaardering op voor slechts de studio van de huurder. Verhuurder gaat naar de kantonrechter en vordert een ‘verklaring voor recht’ dat sprake is van een geliberaliseerde woonruimte en dat de huurder als ‘medehuurder’ van een grote, geliberaliseerde woonruimte moet worden aangemerkt, die hij op één overeenkomst, samen met andere medehuurders, huurt.

Kantonrechter gaat voorbij aan het huurcontract en oordeelt op basis van de omstandigheden van het geval (iedere huurder heeft eigen voorzieningen, huurders kennen de andere huurders niet voordat zij de woonruimte betrekken, de studio werd door de verhuurder op internet aangeboden, huurders worden individueel aangesproken op huurachterstanden, huurders zijn individueel een waarborgsom verschuldigd, huurders vertrekken zonder dat hun zgn. ‘medehuurders’ hiervoor om toestemming wordt gevraagd, etc.) dat sprake is van individuele verhuur van losse studio’s.

In reconventie wordt verhuurder veroordeeld tot restitutie van teveel betaalde huur en de waarborgsom (overeenkomst was inmiddels beëindigd).

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON