Geen huurverlaging op grond van gebreken / onvoldoende sprake van gebreken die het woongenot ernstig schaden

Kenmerk: 04CV381
Datum uitspraak: 2 november 2004
Rechter: mr. J.H. Dantuma
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Huurder heeft een verzoek ingediend bij de huurcommissie tot verlaging van de huurprijs wegens gebreken. Verhuurder diende tevens een verzoek in bij de huurcommissie maar wat betreft het doen van een uitspraak over de redelijkheid van huurverhoging. De huurcommissie heeft geoordeeld dat het niet redelijk was de huurprijs te verlagen. Verhoging van de huurprijs achtte zij echter wel redelijk.

Huurder gaat in casu in beroep bij de kantonrechter en vordert vaststelling van de huurprijs op 40% van het maximaal redelijke.
In geschil is het feit of de woning gebreken of tekortkomingen vertoont die het woongenot ernstig schaden en of huurder verhuurder voldoende gelegenheid heeft gegeven deze eventuele gebreken te herstellen dan wel onderhoud te verrichten.

De kantonrechter oordeelt dat er onvoldoende sprake is van gebreken die het woongenot ernstig schaden. De vordering wordt daarom ook afgewezen. De vraag of de verhuurder voldoende gelegenheid heeft gekregen gebreken te verhlpen behoeft geen verdere behandeling.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON