Geen ontbinding huurcontract: bouwkundige aanpassing met toestemming verhuurder

Kenmerk: 7054143 CV EXPL 18-15205
Datum uitspraak: 26 juli 2019
Rechter: Mr. C.W. Inden
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder had toestemming voor de wijzigingen die gemaakt zijn in het gehuurde. Ook was er toestemming voor onderverhuurd. Daarnaast is verhuurder veroordeeld tot het verlenen van medewerking bij het aanvragen van de vergunningen die vereist zijn om huidige situatie legaal te maken.

Samenvatting

In 1993 is huurder een huurovereenkomst aangegaan met de toenmalige eigenaar. Sinds 1 nov 2006 is Libra de eigenaar. In de huurovereenkomst is overeengekomen dat huurder recht heeft op onderverhuur. Huurder heeft het gehuurde zelf nooit bewoond. Na een verbouwing heeft huurder de woning kamergewijs verbouwd. Op dit moment bevinden zich in het gehuurde 8 zelfstandige woningen en 2 onzelfstandige woonruimten. Libra heeft in 2018 een brief ontvangen van de gemeente waarin staat dat de woning zonder vergunning is omgezet in een onzelfstandige woonruimte.

Libra vordert ontbinding van de huurovereenkomst tussen haar en huurder en eventuele onderhuurders vanwege het feit dat huurder zonder toestemming het gehuurde bouwkundig heeft verbouwd. Ook is het gebruik van het gehuurde volgens Libra in strijd met de gemeentelijke regelgeving.

Uit feiten en omstandigheden is gebleken dat huurder wel toestemming had van de voormalig eigenaar om bouwkundige wijzigingen in het gehuurde aan te brengen. Van handelen in strijd met de huurovereenkomst is dus geen sprake.

Libra heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Amsterdam om woningdelen toe te staan. Deze is weer ingetrokken door Libra. Huurder heeft kort erna een aanvraag woningvorming ingediend bij de gemeente Amsterdam. Het bouwplan van huurder is volgens gemeente Amsterdam niet in strijd met het bestemmingsplan.

De rechter wijst de vordering van Libra af en veroordeelt Libra haar onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan de aanvraag op de vergunningen die vereist zijn voor de huidige situatie op straffe van een dwangsom van € 250,- per dag dat Libra hier niet aan voldoet met een maximum van € 5000,-

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON