Geen ontbinding huurovereenkomst ondanks tijdelijk vertrek hoofdhuurster

Kenmerk: 200.219.536/01
Datum uitspraak: 11 september 2018
Rechter: Dun, Rang, Veldhuijzen va
Instantie: Gerechtshof Amsterdam
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder wil huurovereenkomst ontbinden maar zowel kantonrechter als gerechtshof oordelen dat het verzoek van huurster om haar (ex) partner medehuurder te maken niet beschouwd moet worden als een opzegging van de huurovereenkomst. Dat zij toen tijdelijk uit de woning vertrokken is levert geen wanprestatie op. Ook de medebewoning door haar partner en een derde persoon zijn geen reden voor ontbinding, nu deze geacht kunnen worden tot haar gezin te behoren.

Samenvatting

Woning wordt sinds 1992 gehuurd. Huurster heeft vervolgens 18 jaar samengewoond met haar partner, maar heeft verzuimd het medehuurderschap aan te vragen. Dat deden ze pas nadat ze ruzie kregen en huurster in 2010 uit de woning vertrok. Het verzoek om het medehuurderschap toe te kennen wordt daarom door rechtbank, hof en uiteindelijk Hoge Raad afgewezen. Op dat moment was geen sprake (meer) van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding. Op het moment van het arrest van de Hoge Raad in 2014 wonen huurders weer samen in de woning. Verhuurder Libra zou de woning graag verkopen en start een ontruimingsprocedure omdat zij meent dat de overeenkomst was opgezegd. Kantonrechter en Gerechtshof volgen die stelling niet en huurders blijven wonen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON