Geen ontruiming ‘onder’huurders in kort geding

Kenmerk: KG-ZA 16-1298
Datum uitspraak: 22 november 2016
Rechter: Mr. A.J. Beukenhorst
Instantie: Rechtbank
Winnaar: Huurders

Opnieuw zoeken:

Kern

Woning waarin al hoofdhuurders en onderhuurders wonen. Daar wil verhuurder nu van af. Hij zegt echter de overenkomst niet tijdig op en procedeert in kort geding. Vordering wordt afgewezen, onvoldoende aanwijzingen dat vordering in bodemprocedure zou slagen.

Samenvatting

Dhr S. huurt een van de zelfstandige woonruimtes/units. De hoofdhuurster heeft een huurcontract met verhuurder YUCATAN voor de gehele woning aan de Bilderdijkstraat 139’’, die drie zelfstandige woonruimtes bevat, waarvan de hoofdhuurster er een zelf bewoont. De andere twee woonruimtes verhuurt zij onder. Er is bewijs van het feit dat er bij de start van de hoofdhuurovereenkomst in mei 2007 al drie zelfstandige woonruimtes aanwezig zijn en zelfs bewijs dat die al dateren van 2000. Bij aanvang van de onderhuurovereenkomst van huurder bestaat de zelfstandige woonruimte dus al.
Hoofdhuurster zegt eind 2015 haar huurovereenkomst op tegen 31 januari 2016. In de woning verblijven nog twee andere bewoners/huurders, t.w. een andere bewoner/huurder die voortzet ex artikel 7:269 BW en een na 31 januari 2016 op basis van cooptatie ingetrokken bewoner/huurder Arends.
Hoofdhuurster zegt haar overeenkomst op per 1 augustus 2016. In november 2016 gaat verhuurder over tot dagvaarding in kort geding tot ontruiming van de twee dan nog in de woning aanwezige bewoners, waaronder (onder)huurder, wegens bewoning zonder recht of titel na het vertrek van de hoofdhuurder/onderverhuurder van (zelfstandige) woonruimte die volgens verhuurder door huurders zelf is gecreeerd althans niet door verhuurder. Verweer: er is sprake van onderhuur van zelfstandige woonruimte/een zelfstandige unit en dat verhuurder niet binnen de wettelijke termijn van 6 maanden ex 7:269 lid 2 BW verzocht heeft om beeindiging van de vanaf 1 februari 2016 ontstane hoofdhuurovereenkomst voor de betreffende zelfstandige unit met verhuurder. Om die reden heeft huurder een huurovereenkomst rechtstreeks met verhuurder en is geen sprake van bewoning zonder recht of titel.
Rechter wijst vordering van Yucatan in kort geding af. Onvoldoende duidelijk of de vordering in een bodemprocedure zou slagen en daarmee niet genoeg grond voor ontruiming in kort geding.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON