Geen sprake van bemiddeling, wel van onverschuldigd betaalde kosten

Kenmerk: 19-18979
Datum uitspraak: 20 januari 2020
Rechter: Mr. C. Kraak
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Bemiddelaar gaat op eigen naam huurovereenkomst aan. Van bemiddeling kan daarom geen sprake zijn. Bemiddelingskosten zijn om die reden onverschuldigd betaald (onredelijk beding ex. artikel 7:264 BW).

Samenvatting

Huurder heeft bemiddelingskosten betaald aan Amsterdam Real Estate ltd. Volgens de bemiddelaar heeft zij bij de totstandkoming van de huurovereenkomst alleen opgetreden namens de huurder. Er was wel een overeenkomst met de verhuurder, maar die overeenkomst zag uitsluitend op de verkoop van de woning, niet op de verhuur ervan, aldus de bemiddelaar.

De bemiddelaar is de huurovereenkomst echter op eigen naam en titel aangegaan. Er is dus geen sprake van bemiddeling. Er is daarom sprake van een onredelijk beding. Als de overeenkomst niet op naam had gestaan van de bemiddelaar, maar van de eigenaar van de woning, dan waren de kosten ook onverschuldigd betaald, want in dat geval had de bemiddelaar beide partijen vertegenwoordigd. De stelling dat de bemiddelaar de verhuurder wel bij verkoop, maar niet bij verhuur zou vertegenwoordigen had in dat geval natuurlijk geen stand gehouden.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON