Geen verweer

Kenmerk: 387328/KG ZA 07-2498 WT/R
Datum uitspraak: 31 januari 2008
Rechter: W. Tonk - Gerkema
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Bij geen verweer kan de vordering van de wederpartij worden toegewezen.

Samenvatting

Huurder huurt een woning in een pand te Amsterdam. Tussen partijen is een bodemprocedure aanhangig bij de kantonrechter te Amsterdam, waarbij de huurder eist dat het onderhoud aan het door haar gehuurde moet worden uitgevoerd.
Verhuurders zijn in overleg met een potenti?le koper over de verkoop van het pand.

Huurder vordert een veroordeling van verhuurders om bij vervreemding van het pand aan de verkrijger de last op te leggen van een dwangsom, met veroordeling van verhuurders in de kosten van de dagvaarding.

Verhuurder laat het oordeel over aan de voorzieningenrechter.

Huurder heeft gezien de geplande uitspraak van de kantonrechter en op handen zijnde verkoop van het pand door verhuurders een belang bij toewijzing van het gevorderde.
Verhuurder heeft geen verweer gevoerd, zodat de vordering kan worden toegewezen.

Verhuurder zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON