Gehorige woning maar inherent aan oudbouw

Kenmerk: 8542485 CV EXPL 20-9339
Datum uitspraak: 14 januari 2022
Rechter: E. Pennink
Instantie: KR
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Na tussenvonnis is deskundige aangewezen tbv vaststellen gehorigheid woning. Deze acht de gehorigheid aanwezig maar tevens inherent aan het type woning, te weten oudbouw.

Samenvatting

Huurster ervaart in haar woning sedert enkele jaren ernstige burenoverlast, die volgens haar samenhangt met de door de bovenburen gelegde harde vloer en hun m.n. nachtelijke gedrag. Deze overlast heeft gevolgen voor haar gezondheid c.q. haar herstel. Verhuurder treedt niet of onvoldoende op en maakt geen einde aan de overlast/het gebrek stellende dat de vloer aan de eisen voldoet. Om die reden wendt huurster zich tot de rechter met het verzoek om verhuurder te veroordelen het gebrek te verhelpen en om eventueel een deskundigenbericht te gelasten. De rechter besluit tot dat laatste (tussenvonnis).
Eindvonnis: de woning biedt volgens de deskundige bescherming tegen ontoelaatbare storing uitgaande van normaal bewonersgedrag waarbij men rekening houdt met elkaar. Alleen tussen de slaapkamers is sprake van geluidsoverlast omdat de plafonds daar onvoldoende massa hebben. Een vrijdragen, verlaagd plafond zal voldoende geluidswering brengen. Op basis van de rapportage van de deskundige is niet gebleken dat sprake is van een gebrek, de bestaande overlast is passend bij een bestaande woning. Ook het betoog van huurder over geluidshinder in de boven elkaar liggende keukens wordt niet gevolgd aangezien de keukens een te klein vloeroppervlakte hebben en zodoende niet voldoen aan de criteria voor verblijfsruimte. Rochdale stelt dat zij niet verplicht zijn het plafond in de slaapkamer te verlagen maar zullen desondanks de werkzaamheden uitvoeren. Voor de vordering tot huurkorting en aapassen vloerbedekking bovenburen wordt geen grond gevonden.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON