Geliberaliseerd contract – aanbod nieuwe en veel hogere huur redelijk verklaard

Kenmerk: 15-13431
Datum uitspraak: 21 december 2017
Rechter: Y.A.M. Jacobs
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder stelt voor huurprijs van € 1127 naar € 2000 op te trekken. Rechter stelt makelaar aan en volgt die taxatie. Huur verhoogd, hoge kosten voor de deskundige.

Samenvatting

Het lukt verhuurder Otte niet om het contractuele coöptatierecht tussen hem en de vier (of vijf) huurders van de inmiddels gesplitste, maar gezamenlijk gebruikte en gehuurde woning via het gerechtshof van tafel en daarmee de woning (op termijn) leeg te krijgen. Om die reden stelt hij een gefaseerde huurverhoging voor van 1.127 euro naar een meer marktconforme huur van 2000 euro per maand. Huurders stemmen niet in met het verhogingsvoorstel, omdat ze het niet redelijk vinden en de huur niet op kunnen brengen. Verhuurder legt zijn voorstel voor aan de rechter en vordert ontruiming op de grond dat huurders niet instemmen met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst (van de geliberaliseerde woonruimte). De rechter volgt de slechte en dure taxatie en verhoogt de huur. dure grap voor het fonds.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON