Geluidsisolatie afdwingen mislukt.

Kenmerk: CV 06-224
Datum uitspraak: 15 juli 2008
Rechter: H.M. de jong
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder is het niet eens met het oordeel van de huurcommissie, dat de eerder uitgesproken huurverlaging niet meer geldt omdat de verhuurder de klachten zou hebben verholpen. Huurder kampt nog altijd met ernstige geluidsoverlast.

Samenvatting

Huurder heeft een Huurcommissie procedure gestart vanwege de overlast die hij ondervind van ruimte onder zijn woning. De Huurcommissie heeft het gebrek erkend en dit uitgesproken.
De verhuurder heeft werkzaamheden verricht aan de woning om de geluidshinder te verminderen. Dit heeft de verhuurder gemeld bij de Huurcommissie en die heeft erkend dat de klachten nu verholpen zijn. De tijdelijke huurverlaging wordt opgeschort.

De huurder is het hier niet mee eens en stelt dat hier sprake was en renovatie werkzaamheden dus dat het geluidsniveau dat in de woning aanwezig mag zijn moet voldoen aan de normen van het bouwbesluit 2003.

De verhuurder verweerd zich hier tegen, stelt dat onvoldoende vaststond dat er een gebrek was. Heeft de werkzaamheden aan het ventilatie kanaal uitgevoerd, maar betwist dat hier ging om renovatie werkzaamheden. De ingreep was een kleine verandering en mag dan niet als zodanig gezien worden. Waardoor de normen van het bouwbesluit 2003 niet van toepassing zijn geworden.

De rechter stelt dat de verhuurder zich niet tegen het uitgesproken gebrek, door de Huurcommissie, heeft verweerd. Voor de rechter staat niet vast dat er op de eerste plaats sprake was van een gebrek. Echter heeft de verhuurder werkzaamheden verricht en dient dit ter preventie van de overlast. De rechter oordeelt dat deze werkzaamheden geen renovatie genoemd mogen worden en de normen van het bouwbesluit 2003 niet van toepassing zijn.
De huurder wordt als de in ongelijk gesteld partij veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON