Geschil over servicekosten voor een ontoegankelijk binnen tuin.

Kenmerk: CV 07-5677
Datum uitspraak: 16 juli 2013
Rechter: E. Pennink
Instantie: Kanton
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder wil geen servicekosten betalen voor een binnentuin waar hij geen toegang toe heeft. De Huurcommissie stelt hem in gelijk en zet de servicekosten hiervoor op nihil. Verhuurder gaat hier tegen in beroep en heeft in verstekvonnis gelijk gekregen waarbij de rechter de servicekosten op 3,00 euro heeft gezet. Huurder tekent bezwaar aan tegen dit verstek en wordt in dit eindvonnis weer in het ongelijk gesteld.

Samenvatting

De huurder woont in een complex waarbij de binnentuin helemaal is omsloten en waar geen enkel huurder toegang toe heeft, een kijk tuin. De verhuurder ouderhoud te tuin en rekent die via de servicekosten door aan de huurder. De huurder is het hier niet mee eens omdat hij er geen genot van kan ondervinden, hij is niet bevoegd gebruik te maken van de tuin. Huurder stapt naar de Huurcommissie voor een uitspraak over de servicekosten. De
De commissie is van mening dat tegen de achtergrond van exclusief gebruik van de binnentuin door huurders geen sprake is. De Huurcommissie zet de servicekosten voor de binnentuin op nihil.

Huurder eist vernietiging van het verstekvonnis van 24 januari 2007. Hierin worden de servicekosten voor het onderhoud van de binnentuin op 3,00 euro per maand gezet.
De huurder voegt hier aan toe dat de binnentuin voor hem niet toegankelijk is. Hij kan er alleen maar naar kijken. Met een verwijzing naar eerdere beslissingen van de Huurcommissie die oordeelde dat de huurder door het ontbreken van buitenruimte en door de hoogte van het uitzichtpunt geen gebruik kan maken van de tuin, mogen de kosten van de tuin niet in de vorm van servicekosten aan hem worden doorberekend.

De verhuurder blijft bij haar oorspronkelijke vordering en voert nog aan dat de siertuin is te beschouwen als een onroerende zaak behorende tot de gehuurde woning. Daaruit volgt dat partijen in het huurcontract zijn overeengekomen dat de verhuurder zorg draagt voor onderhoud, waarvoor de huurder maandelijks een vergoeding verschuldigd is.

De rechter beoordeelt dat de binnentuin tot de gehuurde woning behoord als een onroerende zaak. Dit omdat de binnentuin geen enkel publieke functie heeft. Kleine herstellingen komen voor rekening van de huurder en dat de verhuurder heeft aangeboden dit voor de huurders te verrichten. Waarbij een niet onredelijke vergoeding is overeengekomen middels de servicekosten.
De rechter wijst de eis van de huurder af en de huurder wordt veroordeeld tot de
proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON