Geschil tussen huurdersvereniging en verhuurder over verstrekken informatie, notulen VvE en vergoeden kosten

Kenmerk: 23/494
Datum uitspraak: 7 juni 2023
Rechter: Mr. A. Sissing
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurders

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder moet aan huurdersvereniging gegevens verstrekken over jaarlijkse afrekening servicekosten en de notulen van de VvE vergadering. Daarbij mag ze besluiten weglakken als de VvE nadrukkelijk heeft bepaald dat deze niet voor de huurders bedoeld zijn. Verder moet verhuurder op grond van de Wet Overleg Huurder Verhuurder kosten vergoeden, maar niet voor borrels, geschenken, oppaskosten en de kostenveroordeling in een eerdere rechtszaak.

Samenvatting

Het betreft hier huurders van een commerciële verhuurder in een gemengd complex met ook nog eigenaar-bewoners/leden VvE. De huurders zijn lid van de huurdersvereniging. De huurdersvereniging heeft al jaren klachten over de communicatie van Altera met en de informatievoorziening aan haar, zoals vereist op basis van de WOHV en op basis van nadere afspraken (deels) voortvloeiend uit eerdere – o.a. door het fonds gefinancierde – procedures tussen partijen.

Die afspraken betreffen communicatie en informatie over onderwerpen als (voorschot) servicekosten, beheer, betrokkenheid van de huurdersvereniging bij de VvE (o.a. aanwezigheid bij en tijdig toezenden van de agenda en notulen van de VvE-vergadering), periodieke (WOHV-)overleggen en (indexering van) bevoorschotting van de huurdersvereniging. Genoemde afspraken worden niet of onvolledig nagekomen.

De betrokkenheid bij (het besluitvormingsproces van) de VvE is van belang, omdat daar zaken beslist worden die ook de huurders en daarmee de huurdersvereniging aangaan. Dat betreft nu kwesties als het als huurder wel of niet verplicht zijn (alsnog) een gebruikersverklaring van de VvE te ondertekenen, de geldigheid van (gewijzigde) boetebepalingen van de VvE en of het opleggen van een boete aan een huurder wanprestatie jegens verhuurder oplevert.

Vanwege al deze zaken willen de huurdersvereniging en enkele individuele huurders zich wederom tot de rechter wenden met diverse verzoeken jegens verhuurder en mogelijk ook de VvE om duidelijkheid te krijgen over bovengenoemde kwesties en om door de rechter aan verhuurder opgelegde inspanningsverplichtingen om te zetten in resultaatsverplichtingen.

Uitspraak:

– verhuurder moet de huurdersvereniging jaarlijks een excel sheet van de servicekosten verstrekken, per huurder uitgesplitst voor zover de huurder daar toestemming voor heeft gegeven
– verhuurder moet binnen 4 weken na ontvangst de notulen van de VvE verstekken aan de huurdersvereniging. Ze mag besluiten weglakken als de VvE heeft besloten dat deze niet aan de HV dienen te worden verstrekt
– verhuurder hoeft geen kosten te vergoeden op grond van de Wet Overleg Huurder Verhuurder als deze zijn voor: borrels, oppaskosten, geschenken bestuursleden, kostenveroordeling eerdere rechtszaak en WTW filters in de huurwoningen

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON