gezinsvorming voor contractuele medehuurder geen overtreding huurovereenkomst.

Kenmerk: 7849121 CV EXPL 19-13589
Datum uitspraak: 29 oktober 2019
Rechter: R.H.C. van Harmelen
Instantie: rechtbank amsterdam
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

een van de twee contractuele medehuurders vormt gezin doordat vriendin (affectieve relatie) komt inwonen. verhuurder betoogt dat dit contractueel is uitgesloten en roept boetebeding in nadat huurder borg wil terughebben. Rechter oordeelt dat de (vaste) vriendin wel degelijk tot het ‘gezin’ van de huurder behoort

Samenvatting

Een van de twee contractuele medehuurders vormt een gezin doordat vriendin (affectieve relatie) komt inwonen. Huurder beroept zich hierbij op art 8 EVRM. Verhuurder betoogt dat dit samenwonen contractueel is uitgesloten. Tekst huurovereenkomst: “Het is huurder verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder: a. andere personen bij zich te doen inwonen dan die rechtstreeks tot zijn gezin behoren…”.
De verhuurder roept boetebeding in nadat huurder borg wil terughebben. Rechter oordeelt dat de (vaste) vriendin wel degelijk tot het ‘gezin’ van de huurder behoort. pt 10: “..Daaraan staat niet in de weg dat zij niet getrouwd of geregistreerd partners zijn. Voor het vormen van een gezin is een huwelijk of geregistreerd partnerschap immers niet vereist…”.

Dat de verhuurder met het verhuren aan twee huurders die aan gezinsvorming kunnen doen in beeld zouden komen bij de gemeente wat betreft het woningdeelbeleid is geen onderdeel van de discussie in de rechtbank geweest, maar wel bij de inleidende correspondentie. Advocaat huurder verwijst naar het feit dat de verhuurder reeds in overtreding is bij verhuur aan twee personen, niet zijnde gezin:
huistvestingsverordening amsterdam, p 72: Omzetten
Voor het omzetten van een zelfstandige woning naar twee of meer onzelfstandige woonruimten is altijd een onttrekkingsvergunning noodzakelijk.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON