Grootonderhoud wordt renovatie, huurder verzet zich hier tegen, vormfouten.

Kenmerk: KK09-903
Datum uitspraak: 24 september 2009
Rechter: P. van der Kolk - Nunes
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder wil groot onderhoud uitvoeren op zijn woningcomplex eerste voorstel voor onderhoud is goedgekeurd, anno 2006. In 2009 voert de verhuurder grote wijzigingen door in het plan, lijkt op renovatie van het complex. Huurders verzetten zich tegen deze grote wijziging en gaan hier niet mee akkoord. De rechter stelt de huurder is het gelijk en wijst de eist van de verhuurder, medewerking met de werkzaamheden en toeging tot de woning, af.

Samenvatting

Verhuurder beheerd een gebouwen/woningcomplex. De verhuurder is al ruim 9 jaar bezig met voorbereidende werkzaamheden om het complex groot onderhoud te geven/renoveren. Een groepje bewoners verzet zich hier tegen en de verhuurder vordert: dat de rechter de huurder veroordeeld, aan haar onvoorwaardelijke de toegang te verleen tot de door hem gehuurde woningen in het complex en dat huurders gedogen dat verhuurder de werkzaamheden zal uitvoeren. Anders verzoekt de verhuurder om zelf de machtiging te verkrijgen de woning binnen te treden en dit eventueel met sterke arm.
De verhuurder stelt verder dat de werkzaamheden een groot onderhoud bedragen, er niet gesproken kan worden van een renovatie en dat 94% van de bewoners in hun blok al akkoord is gegaan met de gepande werkzaamheden. Tevens heeft de bewonersverenging positief op het plan gereageerd en het redelijk geacht.

De huurder stellen dat hier wel sprake is van een renovatie, in eerst aanvang waren er minder werkzaamheden gepland. Dit voorstel is goedgekeurd door de bewonersverenging, huurder heeft zich hier van stemming onthouden. Na goedkeuring van dat plan in 2006 heeft de verhuurder enkel grote wijziging in het plan aangebracht. Dit leid er in de ogen van de huurders toe dat de werkzaamheden van grootonderhoud naar renovatie zijn gegaan. De verhuurder had zich dan ook te houden aan de richtlijnen van artikel 7:220BW en diende een nieuwe draagvlakmeting uit te voeren. Dit heeft de verhuurder verzuimd. De mogelijkheid tot verblijf in een logeerwoning werd ge‹ntroduceerd. Echter verlangen de werkzaamheden dat er gebruikt wordt gemaakt van een volledig wisselwoning, met de daarbij horende vergoedingen.
Anno 2009 kan de verhuurder niet meer teruggrijpen op de goedkeuring van het bestuur in 2006, dit bestuur is afgezet naar aanleiding van de veranderingen. De verhuurder dient een nieuwe, wel goed uitgevoerde, draagvlakmeting uit te voeren indien zei met deze renovatie werkzaamheden wil verder gaan.

De rechter beoordeeld dat, de verhuurder gezien de werkzaamheden een niet dringend zijn en vallen onder algemene onderhoudswerkzaamheden. De verhuurder na de wijzigingen in het plan van 2006, anno 2009 opnieuw toestemming had moeten vragen van de bewoners, ten aan zien van het gewijzigde plan. Dit is niet gebeurt en het advies van het voormalig bestuur kan hier niet in de plaats treden.
Nu is vast komen te staan dat niet 70% van de bewoners instemt met de wijziging in het voorstel.
De rechter wijst de eis van de verhuurder af, de werkzaamheden zijn te ingrijpend. Met deze werkzaamheden kan niet worden verlangt dat een huurder op zijn woning blijft. De vordering van de verhuurder is, ongeacht het onmiskenbare belang van de verhuurder, niet toewijsbaar.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON