Hantering van Amsterdamse of Utrechtse Methode?

Kenmerk: rolnummers: 3720/04 & 371
Datum uitspraak:
Rechter: mr. J.B.A.M. Groenendaal
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

De kantonrechter te Amsterdam heeft geoordeeld dat de Amsterdamse methode gehanteerd moet worden voor de berekening van de huurprijs van een woning in een monument.

In casu huren (twee) huurders (twee) woningen die in de zin van de Monumentenwet aangemerkt kunnen worden als een beschermd monument.
De huurcommissie heeft de huurprijs van de woningen berekend volgens de Utrechtse methode, dit wil zeggen dat het puntenstelsel gehanteerd wordt met daarop een verhoging van 30% omdat er sprake is van een monument.

Verhuurder is het niet eens met de berekening van de huurprijs, hij stelt dat de Amsterdamse methode gehanteerd moet worden. Hij voert hiertoe aan dat het complex belangrijke investeringen vergt en met toepassing van de Utrechtse methode is een redelijk rendement niet mogelijk.

In deze zaak gaat de kantonrechter dieper in op de hantering van de Amsterdamse methode:
In Amsterdam is bij de berekeningen voor de huurprijs van een monumentenwoning altijd uitgegaan van de Amsterdamse methode, ook door de huurcommissie. Sinds enige tijd heeft de huurcommissie ervoor gekozen de Utrechtse methode te gaan hanteren, hieraan is geen wetswijziging vooraf gegaan. Hierdoor is er een discussie ontstaan tussen huurder en verhuurders over welke methode het meest rechtvaardig is om te hanteren.
De kantonrechter stelt in deze zaak het volgende: ?De kantonrechters te Amsterdam hebben steeds het standpunt ingenomen dat voor wijziging van de berekeningswijze een wijziging van de wet nodig is en dat bij onduidelijkheid over het standpunt van de wetgever de rechtszekerheid meebrengt dat geen veranderingen in de berekeningsmethode wordt aangebracht.?

In casu is de kantonrechter dan ook van mening dat de rechtszekerheid gebied dat: ?voor een zo ingrijpende wijziging als een overgang van de Amsterdamse methode naar de Utrechtse methode een duidelijke verandering van de zienswijze van de wetgever nodig is.? Aangezien een dergelijke verandering er niet is blijft de Amsterdamse methode uitgangspunt voor de berekening van de huurprijs van een woning in een monument.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON