Het niet terug betalen van borgsom door verhuurder.

Kenmerk: CV09-37381 en 10-16847 en
Datum uitspraak: 8 maart 2011
Rechter: M.P.A.M. Fruytier
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huisjesmelker presteert het opnieuw om woning te verhuren voor ? 1000,- per maand. De post van de huurcommissie verdwijnt uit het trappenhuis. Verhuurder vertelt de gemeente dat huurder op een ander adres woont en pleegt tevens valsheid in geschrifte. Na een jaar heeft huurder er geen zin meer in en zegt contract op; verhuurder weigert dan om de borg van ? 1000 te restitueren.
Zaak gewonnen maar bijna onmogelijk om bedrag in incasseren: verhuurster is ondertussen onder curatele gesteld door de rechtbank. Wel heeft advocaat van huurder beslag gelegd op woning van eigenaresse.

Samenvatting

Huurder heeft de huurovereenkomst opgezegd maar de verhuurder wil de borg niet terug betalen. Daarnaast loopt er een servicekosten procedure m.b.t. de afrekening bij de Huurcommissie.

Verhuurder stelt dat huurder de woning niet schoon heeft achter gelaten en dan hij de meubels die mee verhuurd werden bij het grofvuil heeft gezet. Dit was niet de afspraak. Daarnaast heeft huurder een schimmel in de koelkast laten ontstaan waar de verhuurder 25 euro op de borg in houd.

De huurder verweert zich hier tegen. De woning was vanuit het contract niet met meubels verhuurd en de meubels waren zo slecht dat hij ze bij het grofvuil heeft gezet. Dat de woning vies was ontkend hij, met uitzondering van de koelkast. Deze inhouding vindt hij terrecht.

Rechter oordeelt dat de verhuurder niet voldoende heeft aantoont de meubels tot het gehuurde behoord en kan hiervoor geen vervangingskosten inrekening brengen. Over de koelkast zijn de partijen eens. Daarnaast loopt nog een servicekosten procedure bij de Huurcommissie en de rechter wacht deze uitspraak af om te boordelen of de verhuurder noch de huurder aan de andere partij geld verschuldigd is. Los daarvan wordt de verhuurder wel veroordeel om de resterende borgsom aan de huurder terug te betalen. Voor dit deel wordt de verhuurder ook veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON