Hoe dienen partijen met elkaar om te gaan tot aan het tijdstip van ontruiming.

Kenmerk: KK 04-318
Datum uitspraak: 2 april 2004
Rechter: Mr. C.L.J.M. de Waal
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Wanneer dient huurder te ontruimen en op welke wijze dienen partijen tot dat tijdstip met elkaar om te gaan.

Samenvatting

De kantonrechter oordeelt dat verhuurder verplicht is het woongenot te verschaffen wat de huurder redelijkerwijs mocht verwachten.

Bij het aangaan van de huurovereenkomst hebben partijen afspraken gemaakt omtrent het gebruik van de woning. De afspraken houden in ieder geval in dat de huurder het exclusieve gebruik heeft van de zijkamer. De zijkamer wordt gebruikt door de verhuurder ten behoeve van het caf? dat onder de woning ligt. In het najaar van 2003 zal het pand ontruimd worden in verband met de voorgenomen verkoop.

De huurder stelt dat de verhuurder het woongenot van de huurder heeft belemmerd.
De verhuurder stelt dat zij de rechtsverhouding meer als een vriendendienst ziet en niet dat er een huurovereenkomst tot stand is gekomen.

De kantonrechter oordeelt als volgt.
– er is wel degelijk een huurovereenkomst tot stand gekomen, gelet op de woning die in gebruik is tegen een behoorlijke betaling en de afspraken die tussen partijen zijn gemaakt.
– partijen dienen eerst zelf tot overeenstemming te komen wanneer huurder dient te ontruimen.
– verhuurder mag tot aan de ontruiming de woning niet betreden zonder toestemming van huurder. Het verbod geldt niet tussen 08.00 uur en 11.00 uur voor zover de betreding van de woning door de verhuurder werkzaamheden betreft ten behoeve van het caf?

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON