Hof: servicekosten in de vrije sector vrij overeen te komen, terugvorderen niet mogelijk. Cassatie ingesteld

Kenmerk: 5733146 CV EXPL 17-4475
Datum uitspraak: 30 oktober 2018
Rechter: L.A.J. Dun, E.M. Polak en
Instantie: Gerechtshof Amsterdam
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Een alarmerende uitspraak van het Hof waarin geoordeeld wordt dat in de vrije sector naast de huurprijs, ook de servicekosten vrij overeen te komen zijn bij het sluiten van de huurovereenkomst. Een relatie met de werkelijke servicekosten hoeft er niet te zijn. Het terugvorderen van “teveel betaalde” servicekosten is bij geliberaliseerde overeenkomsten daarom niet mogelijk. Tegen dit arrest is cassatie ingesteld.

Samenvatting

Het Hof legt artikel 7:259 BW zodanig uit, dat slechts bij servicekosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter teruggegrepen kan worden op de berekening og.v. de wettelijke regeling. Voor andere servicekosten (in casu VvE-bijdragen en kosten voor meubilering) geldt slechts de eerste volzin van art. 7:259 lid 1 BW: “De betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot kosten voor de nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten beloopt het bedrag dat door de huurder en verhuurder is overeengekomen.” Overeengekomen is dan: overeengekomen in het huurcontract.

Omdat artikel 7:260 BW voor woningen in de vrije sector niet geldt, is het uitgangspunt voor deze servicekosten de contractsvrijheid, zoals die ook voor de huurprijs er is.

EBF financiert samen met Woonbond de cassatie in deze zaak.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON