Hoge Raad: huurder geliberaliseerde huur kan afrekening servicekosten vragen

Kenmerk: ECLI:NL:HR:2020:808
Datum uitspraak: 24 april 2020
Rechter: Streefkerk, Snijders, Du
Instantie: Hoge Raad
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Gerechtshof bepaalt dat servicekosten bij geliberaliseerd contract niet afgerekend hoeven te worden. Volgens verschillende juristen evident onjuist want in strijd met hetgeen de wetgever heeft bepaald. Heeft grote gevolgen voor afrekening servicekosten bij geliberaliseerde contracten. Cassatie dus. Hoge Raad vernietigt het arrest en wijst zaak voor verdere afhandeling terug naar het Hof in Den Haag.

Samenvatting

Verhuurder heeft geen afrekeningen servicekosten gezonden. Huurder heeft via de kantonrechter (want geliberaliseerde huur, dus Huurcommissie niet bevoegd) gevorderd dat de hoogte van de servicekosten zal worden vastgesteld en het te veel betaalde zal worden terugbetaald. De Kantonrechter heeft de vordering toegewezen. VH is in hoger beroep gekomen met de argumenten: “bedoeld is geen bedragen aan de verschillende kosten te hangen, maar om één bedrag af te spreken, nl 1500, huurder is niet te goeder trouw, want heeft gewacht met instellen vordering tot vlak na einde huur; had ze het eerder gedaan dan had VH nooit het contract verlengd en het is erg onrechtvaardig want het is vrije sector en VH had ook €1400 huur mogen vragen en €100 Servicekosten

Het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat de kosten tussen huurder en verhuurder bij aanvang van de overeenkomst waren overeengekomen en dat een afrekening daarom niet aan de orde is.

Arrest Hoge Raad op 24 april 2020:
“Uit het voorgaande volgt dat de uitleg van art. 7:259 lid 1 BW die de contractsvrijheid bij het
sluiten van de huurovereenkomst voorop stelt in die zin dat de betalingsplicht van de huurder voor
kosten voor de nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten het bedrag
beloopt dat hiervoor bij het sluiten van de huurovereenkomst is overeengekomen, niet juist is. Die
uitleg zou bovendien ertoe leiden dat de in art. 7:259 leden 2 en 3 BW opgenomen verplichting
van de verhuurder om een specificatie van die kosten te verstrekken, zinledig zou zijn bij huur van
geliberaliseerde woonruimte. Ook zou die uitleg afbreuk doen aan de verwezenlijking van de aan
de huurder in art. 7:249 BW en art. 7:259 BW geboden wettelijke bescherming.”

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON