Hoger beroep Huurcommissie aanvang na verstrijking 8 weken.

Kenmerk: CV 08-248
Datum uitspraak: 9 maart 2009
Rechter: M.C. Scholten
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

verhuurder gaat pas in beroep tegen de uitspraak van de huurcommissie nadat de huurder de teveel betaalde huur terug vordert. De verhuurder stelt zij nooit de uitspraak hebben ontvangen. Nu vraagt de verhuurder als nog een uitspraak van de rechter. De verhuurder eist weer dat de teveel betaalde huur wordt terug betaald.

Samenvatting

De huurders hebben een woning gehuurd, op de overeenkomst met de verhuurder staat dat het over kamerverhuur gaat met gebruik van keuken, badkamer en wc, dit wordt gedeeld door de huurders van 3 en 4 hoog. De huurprijs bedraagt 1500,- euro. De huurders starten een toetsing procedure nieuwe huurprijs bij de Huurcommissie. De Huurcommissie stelt vast dat er spraken is van zelfstandige woonruimten en stelt de huurprijs vast op 460, – euro met 150, – euro servicekosten.
De uitspraak is gedaan op 21 november 2007 en verzond op 18 januari 2008. De huurder dient zijn verzoek tot terug betaling van de teveel betaalde huur in bij de verhuurder op 15 april 2008.

Hier gaat der verhuurder tegen in beroep en stelt in conventie
Dat de rechter alsnog uitspraak moet doen dat er sprake is van onzelfstandige woonruimte en dat de overeengekomen huurprijs van 1500, – euro redelijk is.
De termijn van 8 weken is wel verstreken maar verhuurder stelt dat zei nooit de uitspraak hebben ontvangen van de Huurcommissie. Na de uitnodiging van de zitting, waar zij niet aanwezig kon zijn, heeft de verhuurder geen post meer ontvangen. Dus kon niet weten wat de uitspraak is van de Huurcommissie.
De verhuurder onderbouwd zijn stelling dat er sprake is van onzelfstandige woonruimte. Op de twee etages zit maar een appartementsrecht, alleen op de derde etage zijn er meters aanwezig voor stroom, water en gas en de etages delen elkaars voorzieningen. Echter is wel recent op de 4e etage een wc aangelegd.
Daarnaast is bij de puntentelling geen rekening gehouden met de ruimtes op de 4e etage.

De huurder stelt.
Dat het verzoek van de verhuurder moet worden afgewezen omdat de uitspraak aangetekend door de Huurcommissie wordt verzonden. Bij aangetekende brieven mag men er vanuit gaan dat deze op het juiste aders worden bezorgd.
De woning moet als zelfstandige woning worden aangemerkt. Het delen van voorzieningen is bij de huurder niet bekend en is feitelijk geen spraken van.
Indien de claim van de verhuurder klopt dat de 4e etage bij het gehuurder hoort heeft de verhuurder dit ten onrechte verhuurde en is er sprak van onrechtmatige verrijking.

De rechter beoordeeld in conventie dat de eisen van de verhuurder worden afgewezen. De verhuurder heeft niet voldoende onderbouwd dat zei de uitspraak niet hebben ontvangen. De rechter neemt daarom de uitspraak van de Huurcommissie over.
In reconventie eist de huurder het teveel betaalde huur terug tot de uitspraak van de huurcommissie van 9000, – euro met de wettelijke rente. Met daarbij elke maand een verhoging van 700, – zolang de oude huurprijs wordt betaald.
Daarnaast vorder de huurder dat alle stroom water en gas leidingen worden afgesloten naar de 4e etage en dat de facturen op de naam van de huurder komen te staan.

De verhuurder komt niet met nieuwe verweren maar herhaald die uit de conventie.

De rechter beoordeeld in reconventie dat de restitutie eis van de huurder wordt toegewezen. En aangezien niet duidelijk vaststaat tot wanneer de huurder de oude huurprijs doorbetaald wordt dit gesteld op de datum van de uitspraak.
De overige eis van de huurder wordt afgewezen. Beide partijen moeten hun eigen kosten in de rechtsgang dragen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON