Hoger beroep Huurcommissie uitsprak puntenteling, isolatie en omgevingspunten.

Kenmerk: 1017634 C
Datum uitspraak: 10 juli 2009
Rechter: S.G. Ellerbroek
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

De verhuurder is het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie op de volgende punten. Omgevingspunten, geluidshinder aftrekpunten en de waardering van de isolatie. De verhuurder wordt in het ongelijk gesteld en de rechter stelt dat de Huurcommissie juist heeft geoordeeld.

Samenvatting

Huurder heef een 7:249, toetsing nieuwe huurprijs gestart en de huurprijs is van 500, – euro verlaagt naar 349,73 (83 punten).

De verhuurder is in hoger beroep gegaan en stelt dat ten onrechte 5 aftrekpunten voor de geluidsbelasting zijn afgetrokken. Het huis is voorzien van isolatie en dubbelglas.
De Huurcommissie heeft ten onrechte de gevel en dak isolatie die extra is aangelegd niet gewaardeerd. Tot slot heeft de Huurcommissie geen onderzoek gedaan naar de buurt aantrekkelijkheid. De Huurcommissie had zich moeten baseren op de WOZ waarde en niet de omgevingspunten uit een boek te halen.

De Huurder stelt dat de geluidshinderaftrek in zijn straat eigenlijk 10 punten bedraagt. Omdat er sprake is van dubbelglas is deze gehalveerd naar 5 punten. De huurder betwist dat de verhuurder extra isolatie in de woning heeft aangebracht. De Huurcommissie heeft daarom terecht beperkt punten toegewezen voor de isolatie.
Tot slot geeft de huurder aan dat de Huurcommissie gebruik moet maken van het puntenboek wat hun uitwerking is van zorgvuldig beleid.

Beoordeling van de rechter.
De rechter wijst de claim af dat er sprake is van onterechte toewijzing van geluidshinder punten. Dit omdat de Huurcommissie conform de regels heeft gehandeld, er is dubbelglas aanwezig dus het punten aantal wordt gehalveerd.
De verhuurder heeft niet aantoonbaar kunnen maken dat er spraken is van extra gevel isolatie. De huurcommissie is daarom uitgegaan van standaard isolatie en de rechter gaat mee in deze beslissing.
Tot slot de omgevingspunten, deze worden betwist door de verhuurder. Indien dit goed onderbouwd wordt gaat de rechter in op de argumenten. De verhuurder heeft zijn standpunt niet goed gemotiveerd en wordt zijn stelling afgewezen.

De rechter stelt dat de Huurcommissie de zaak goed heeft gedaan en concludeert dat het punten aantal op 83 punten blijft staan met de daar bij behorende huurprijs van 349,73 euro.

Alle punten van de verhuurder zijn afgewezen en wordt veroordeeld in de kosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON