Hoger beroep incasso procedure, terug betaling te veel betaalde huur na onderhoudsgebreken en verlaging van de huurprijs.

Kenmerk: 106.007.2
Datum uitspraak: 13 oktober 2009
Rechter: D.J. van der Kwaak, C. Ur
Instantie: Gerechtshof te Amsterdam
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter in een incasso zaak. Verhuurder is van mening dat de huurder het herstel van de onderhoudsgebreken tegen houd met doel de huur laag te houden.

Samenvatting

Met de incasso procedure bij de kantonrechter is de verhuurder veroordeeld om de te veel betaalde huur i.v.m. onderhoudsgebreken terug te betalen aan de huurder. Tevens is de verhuurder veroordeeld in de kosten van de rechtsgang.

Verhuurder gaat in hoger beroep omdat hij stelt dat de huur buiten gewoon laag blijft. Dit komt volgens de verhuurder door het ophoudende gedrag van de huurder. De huurder werkt volgens de verhuurder niet mee om de gebreken te verhelpen.

Om te beoordelen of dit klopt wordt er onderzoek gedaan naar wat er in de periode van 1september 2003 tot 1 oktober 2005 is gebeurt.
– Nadat de Huurcommissie uitspraak heeft gedaan heeft de verhuurder een brief gestuurd naar de huurder. In deze brief stond de mededeling dat hij graag op 22 juni 2004 wil beginnen met de herstelwerkzaamheden.
– De huurder gaf schriftelijk aan dat de datum (22 juni 2004) hem niet schikte, met het verzoek aan te geven welke werkzaamheden de verhuurder uit gaan voeren.
– Op de vraag van de huurder wordt geen reactie gegeven, uitsluitend wordt een nieuwe datum gemeld 10 januari 2005.
– De huurder laat weten dat deze data hem ook niet uit komt. En attendeert de verhuurder er op dat hij nog geen reactie heeft gekreken op zijn vragen.

Nu stelt de verhuurder dat de huurder geen grond heeft om de werkzaamheden te weigeren en dat er sprake is van schuldeiserverzuim.

De rechter stelt dat hij de redenering van de verhuurder niet kan volgen en wijst de bezwaren van de verhuurder af. De rechter laat de uitspraak van de kantonrechter geheel in stand en veroordeeld de verhuurder in de kosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON