Hoger beroep puntentelling en onderhoudsgebreken.

Kenmerk: CV 08-960
Datum uitspraak: 5 augustus 2008
Rechter: H.M. de Jong Schouwenbrug
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder is niet met uitspraak huurcommissie eens. Volgens huurder onterecht 15% monumententoeslag, te hoge isolatie punten toegekend en aanvechten van onderhoudsgebreken. Enkel de isolatie punten worden toegewezen.

Samenvatting

Huurder is het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie. Volgens de huurder is onterecht een monumentenopslag van 15% door berekend in de huurprijs. De huurder vind dit omdat het pand geen monument is maar enkel een beschermstadsgezicht is.
Als tweede punt geeft de huurder aan dat de Huurcommissie teveel isolatie punten heeft toegewezen. De punten moeten over het totaal aantal woningen in het gebouw verdeeld worden.
Tot slot zijn er onderhoudsgebreken aan twee van de ramen in de woning. Waardoor 40% van de maximaal redelijk huurprijs afgetrokken moet worden.

De verhuurder verweerd zich hier gemotiveerd tegen (niet opgenomen in de uitspraak)

De rechter beoordeeld dat de 15% huurverhoging vanwege de monumenten status terecht is. De verlaging van het puntenaantal op basis van de isolatiepunten wordt toe gewezen aan de huurder. Tot slot wijst de rechter de huurverlaging voor de onderhoudsgebreken aan de twee ramen af. De gebreken zijn niet zo ernstig dat dit gerechtvaardigd is.

De rechter stelt de huurprijs vast op basis van 62 punten met vermeerdering van 15% monumententoeslag, overige vorderingen worden afgewezen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON