Hogerbereoep. Onderhoudsprocedure, verhuurder verkoopt de woning gedurende de rechtzaak.

Kenmerk: 1021975 C
Datum uitspraak:
Rechter: H.M. Patijn
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Geen

Opnieuw zoeken:

Kern

Procedure wordt stopgezet nadat de verhuurder de woning verkoopt tijdens het geding. Het heeft geen zin om nog door te procederen omdat er nu een nieuwe verhuurder is. Verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten. De huurder blijft echter zitten met onderhoudsgebreken.

Samenvatting

Huurder is een onderhoudsprocedure bij de Huurcommissie gestart. Hierbij zijn een aantal onderhoudsgebreken geconstateerd. Tijdens de zitting kon de huurder niet aanwezig zijn, verhuurder heeft hier verklaard dat de zei hiervan op de hoogt zijn maar dat de huurder de reparatie hiervan tegenhoud. De Huurcommissie besluit daarom om geen huurverlaging uit te spreken maar de onderhoudsgebreken zijn erkend. De huurder gaat hier tegen in beroep bij de kantonrechter.

De huurder eist bij de rechter dat de huurverlaging op basis van gebreken alsnog wat toegewezen. Dat de huurder niet mee wil werken ontkend hij ook, de verhuurder wil een zeer grote en ingrijpende renovatie uitvoren, hier heeft de huurder geen behoefte aan. Huurder eist enkel verstel van de gebreken.

De verhuurder verweerd zich hier tegen, de huurder wil geen toestemming geven voor de werkzaamheden.

Tijdens de procedure laat de verhuurder aan de rechter weten dat de woning is verkocht en dat de verhuurder geen verhuurder meer is. Het voortzetten van de procedure heeft geen zin meer.

De rechter heeft tot dan toe allee beslissingen aangehouden. De zaak wordt stop gezet en de verhuurder wordt veroordeeld in de kosten van het geding.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON