Hogerberoep Huurcommissie punten: geluidsoverlast en omgevingspunten

Kenmerk: CV 09-313
Datum uitspraak: 1 december 2008
Rechter: E. Pennink
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Geen

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder is het niet eens met de puntenaftrek voor geluidshinder, hij laat een geluidsmeting uitvoeren. Deze kosten probeert hij te verhalen op de huurder. Uit de uitkomsten van rapport concludeert de rechter dat de aftrekpunten ontrecht zijn. Het verhalen van de kosten worden afgewezen. De huurder is het hier niet meen eens en voert nog enkele aftrekposten aan. Alleen de aftrek punten voor het betaald parken wordt aan de huurder toegewezen. De rechter stelt de huurprijs anders vast dan bij de Huurcommissie maar er is nog steeds sprake van een huurverlaging.

Samenvatting

Verhuurder gaat in beroep tegen de uitspraak van de Huurcommissie. De huurder heeft een voorstel huurverlaging ingediend en deze heeft de Huurcommissie getoets, hierbij is de huur vast gesteld op 463,04 euro per maand dat zijn 106 punten.
Verhuurder is het hier niet mee eens, er zijn onterecht aftrekpunten voor de geluidshinder afgetrokken. De gevel belasting bedraagt 52Db, dit heeft de verhuurder door een bedrijf laten vast tellen. Deze geluidsbelasting op de gevel rechtvaardig niet de 5 aftrekt punten. Dus het punten aan al moet op 111punten (huur 486,45 euro) wordt vast gesteld. En eist in deze procedure de betaling van de kosten voor de meting door de huurder, het bedrag is 2.261, – euro.
Tevens moeten er 2 punten worden toegekend voor het vrij kunnen laden/lossen en het afzetten van personen bij de hoofdingang van het complex.

De huurder verweerd zich en houd vast aan het rapport van de Huurcommissie en stelt zelfs dat er nog extra aftrek punten moeten worden toegekend voor het betaald parkeren in de omliggende wijk (-1) en 2 aftrekpunten voor de overlast die wordt veroorzaakt door de stadsvernieuwingswerkzaamheden die in de wijk al jaren aan de gang zijn. Hierdoor wordt het punten aantal 102.

De rechter beoordeeld in eerste instantie dat de huurder geen bezwaren mag hebben op de uitspraak van de huurcommissie, de huurder is niet de partij die het hoger beroep heeft ingesteld en wordt verondersteld het met de uitspraak eens te zijn. Hier komt de rechter op terug door de wetsgeschiedenis van artikel 27 HPW oud en 7:262 BW nieuw.

De rechter beoordeeld dat de geluidsbelasting op de gevel aangetoond is door de verhuurder. De 5 aftrekpunten vervallen. Echter de vordering tot betaling van de kosten van de meting wordt afgewezen. De kosten staan in geen verhouding tot de verhoging van de huurprijs. De 2 punten voor de omgeving van de laden en lossen en het afzetten van personen worden ook toegewezen.
De aftrekpunten voor het betaald parkeren wordt toegewezen aan de huurder (-1punt), de aftrekpunten voor de stadsvernieuwingswerkzaamheden worden afgewezen. De aftrekpunten voor de stadsvernieuwing mogen geen permanent karakter krijgen daarom worden deze niet opgenomen in de vast huurprijs.
De rechter stelt het punten aantal vast op 110, waarvoor een huurprijs geld van 481,76 euro per 1 december 2008.

[De rechter heeft hier een rekenfout gemaakt het punten aantal had 112 moeten zijn. Voordeel voor de huurder]

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON