Hogerberoep Huurcommissie: verhuurder niet eens met de uitspraak Huurcommissie

Kenmerk: 975425 CV
Datum uitspraak: 2 juli 2009
Rechter: E.R.S.M. Marres
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder is het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie. Huurcommissie is volgens verhuurder niet bevoegd, indien dit wel het geval is dan dient de puntentelling op verschillende punten aangepast te worden, waardoor de huurprijs boven de liberalisatie grens komt te liggen. Rechter oordeelt dat de Huurcommissie wel bevoegd is en dat de puntentelling van de Huurcommissie op enkele punten aangepast dient te worden. De huurprijs blijft onder de liberalisatie grens en de rechter stelt de huurprijs opnieuw vast.

Samenvatting

Huurder is een huurovereenkomst aangegaan van 825, – euro kale huur en 575, – euro servicekosten per maand. Binnen de 6 maanden termijn verzoekt de huurder de Huurcommissie de overeengekomen huurprijs te toetsen en uitspraak te doen over het voorschot bedrag van de servicekosten.
De huurcommissie heeft uitspraak gedaan en heeft de huurprijs naar 455,74 euro en het voorschot servicekosten naar 283, – euro per maand verlaagd.

De verhuurder gaat hier tegen in beroep en stelt dat de Huurcommissie niet bevoegd is uitspraak te doen voer de hoogte van huurprijs, het betreft namelijk een geliberaliseerde huurprijs. Tevens stelt de verhuurder dat de huurovereenkomst onder valse voorwendselen is overeengekomen. Indien de huurder de huurprijs te hoog vond had hij via het bemiddelingsbureau een woning kunnen accepteren met een lagere huurprijs. Tot slot acht de verhuurder de sociale huurprijsbescherming niet van toepassing op de huurder omdat hij een goede baan heeft en deze huurprijs kan betalen. De verhuurder heeft inhoudelijk bezwaren op de puntentelling, indien deze wel van toepassing zou zijn, zie hiervoor de uitspraak.

De rechter oordeelt dat vanuit de wet, artikel 7:247 BW, iedere huurder recht heeft om zijn overeengekomen huurprijs te laten toetsen bij de Huurcommissie. De rechter neemt de inhoudelijk bezwaren op de puntentelling door en last daarvoor een decente in. De rechter oordeelt in tegenstelling tot de verhuurder dat, met enkele aanpassingen, nog steeds sprake is van een huurprijs onder de liberalisatie grens. De rechter stelt de woning vast op 113 punt met een aanvangshuurprijs van 488, – euro per maand. Het C gebrek geconstateerd wordt weer geconstateerd en onvoldoende weersproken dus wordt de huurprijs met 40% verlaagd tot dat het gebrek is verholpen. De servicekosten berekening van de Huurcommissie wordt tevens onvoldoende weerspreken en de rechter neemt deze uitspraak van de Huurcommissie over.
Omdat beide partijen voor een deel in het ongelijk zijn gesteld moeten ze hun eigen proceskosten dragen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON