Hogerberoep, huuropzegging in verband met renovatie woning complex.

Kenmerk: 1881/04 K
Datum uitspraak: 21 april 2005
Rechter: P. Ingelse, R.J.F. Thiess
Instantie: Gerechtshof te Amsterdam
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

De verhuurder wil een woning complex renoveren. Hiervoor zeggen ze de huurovereenkomsten met allen huurders op. Deze huurder gaat hier tegen in beroep. Het beroep wordt afgewezen en het kortgeding dat de verhuurder had aangespannen wordt als bindend verklaard.

Samenvatting

Verhuurder heeft het huurcontact van de huurders opgezegd en ontruiming van de woningen gevraagd. Dit in verband met de renovatie van het complex waar de huurwoningen van de huurders onderdeel van uitmaken. De verhuurder wil het gehele pand vrij van huurders hebben voordat zei met de renovatie werkzaamheden gaan beginnen. De verhuurder is een kortgeding gestart om de huurovereenkomst te ontbinden en woning te laten ontruiming.

De huurders verzetten zich tegen de huuropzegging, de geplande renovatie werkzaamheden gegeven naar hun mening geen grond om het huurcontract op te zeggen. In het kort geding is de opzegging van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning wel toegezegd. Hier zijn de huurders tegen in beroep gegaan.

De rechter oordeelt dat het naar de omstandigheden gerechtvaardig is de huurovereenkomst te ontbinden. De overige huurders in het woningencomplex zijn reeds vertrokken en hebben andere woonruimte gevonden. Dit doet de rechter concluderen dat er sprake is van dringend eigen gebruik voor de verhuurder en wordt er aangenomen dat de huurders andere passende woonruimte kunnen verkrijgen. Het spoedeisend belang staat voldoen vast in het licht van de noodzaak van de renovatie en de leegstand in de rest van het complex.
De beoordeling van de voorzieningen rechter wordt gehandhaafd en de huurovereenkomst wordt ontbonden.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON