Huisbewaarder, tijdelijke huur is niet naar aard van korte duur. Huurcommissie mag de aanvangshuurprijs toetsen.

Kenmerk: CV 10-207
Datum uitspraak:
Rechter: A.J.T. Karskens
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder eist vernietiging van de Huurcommissie uitspraak wegen onbevoegdheid, de huurovereenkomst is naar zijn aard van korte duur. Huurder verweerd zich hier tegen en de recht oordeelt teven dat hier geen sprake van is. Het huurcontract bied de mogelijkheid tot verlening.

Samenvatting

Verhuurder geeft zijn woning, met toestemming van de Dienst Wonen, in huisbewaring aan de huurder. Deze verhuurder is tijdelijk en volgens de verhuurder naar zijn aard van korte duur.
De huurder is naar de Huurcommissie gegaan en de Huurcommissie spreekt een huurverlaging uit na de toetsing van de aanvangshuurprijs.

Verhuurder eist nu bij de rechter dat deze uitspraak van de Huurcommissie wordt vernietigd. De huurovereenkomst is van aard van korte duur, de periode is een korte en eindig, waardoor de Huurcommissie niet bevoegd is om uitspraak te doen over de hoogte van de huurprijs.

De huurder verweerd zich hier tegen en stelt dat de huurcommissie wel degelijk bevoegd is, de huurovereenkomst is niet naar zijn aard van korte duur. In het contract is de mogelijkheid opgenomen om het huurcontract na het eerste jaar met een jaar te verlengen. De overeenkomst is niet absoluut eindig.

De rechter oordeelt dat de periode van de huurovereenkomst niet bindend is voor de naar zijn aard van korte duur zijn van de overeenkomst. In het contract is opgenomen dat het contract na het verstrijken van het eerste jaar met een jaar verlangd kan worden. Van een overeenkomst naar zijn aard van korte duur is hier dus geen spraken. De huurcommissie is bevoegd om uitspraak te doen over de hoogte van de aanvangshuurprijs, de rechter stelt de huurprijs vast conform de Huurcommissie uitspraak
De rechter wijst de overige bezwaren van de verhuurder af, deze zijn onvoldoende beargumenteerd. De verhuurder wordt tevens veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON