Huurcommissie beoordeeld bedrijfsruimte, huurder krijgen van Kantonrechter gelijk, huurprijs wordt vastgesteld volgens het woningwaarderingssysteem.

Kenmerk: CV 10-21687
Datum uitspraak: 20 december 2010
Rechter: M.V. Ulrici
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Beroep tegen uitspraak huco in 254 procedure. Huco oordeelt dat het bedrijfsruimte betreft en acht zich niet bevoegd. Kantonrechter stelt vast dat het grootste gedeelte van het gehuurde woonruimte betreft en dat toestemming is verleend tot bewoning. Huurprijsregime is van toepassing en huurverlaging wordt toegekend.

Samenvatting

Vanaf de 70-er jaren huurt de huurder via zijn theatergroep een bedrijfsruimte in Amsterdam en vanaf 1982 woont de huurder ook zelfstandig in deze ruimte. De ruimte wordt gehuurd van de Gemeente Amsterdam. Het gehuurde maakt deel uit van een voormalig schoolgebouw.
Omstreeks 1982 zijn de huurders in het gehuurde gaan wonen en zij hebben zich daar in 1982 formeel ingeschreven. Dit was vanaf het begin bij de Gemeente bekend en werd door de Gemeente gedoogd. De partner van de huurder is in 1994 officieel medehuurder geworden. Aanvankelijk was er geen schriftelijke huurovereenkomst. De eerste schriftelijke huurovereenkomst is getekend op 29 september 1999 en hebben de huurders “bedrijfsruimte” gehuurd. Het ging toen om 3 ruimtes en een gang, met sanitaire voorzieningen.
In 2004 is het huurcontract teruggebracht naar twee ruimtes, met de gang en de sanitaire voorzieningen, de ruimte aan de straatzijde is door eisers opgegeven en door de Gemeente aan een derde partij verhuurd.

In 2004 is er een huurverhoging doorgevoerd en in 2009 wil de Gemeente dit na het aflopen van het 5 jarige contract nogmaals doen. De huur gaat van € 650,38 per maand (excl. BTW) in 2009 en naar € 746,17 per maand in 2011. Huurders hebben dit contact getekend echter zijn ze het er later niet mee eens. De huurder stapt naar de huurcommissie met een voorstel tot huurverlaging.
Uit het opgestelde Rapport van voorbereidend onderzoek d.d. 2 maart 2010 blijkt een maximaal redelijke huurprijs van € 573,33 (99 punten).
Op 6 april 2010, concludeert de Huurcommissie dat zei niet bevoegd is om het verzoek van eisers te beoordelen, er is sprake is van bedrijfsruimte.

Huurders stappen naar de rechter en eisen: Dat de huurprijs va het gehuurde vanaf 1 december 2009 op € 573,33 per maand wordt vastgesteld en dat de Gemeente wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

De gemeente verweerd zich hier tegen en stelt dat de Gemeente de bewoning van de bedrijfsruimte gedoogd, maar dat dit niet leid tot het feit dat de huurprijs moet worden vast gesteld volgens het huurrecht afdeling woonruimte. De prijzen de Gemeente hanteerd zijn de standaard prijzen voor ateliers.

De Rechter beoordeeld dat: huurder toestemming heeft gekregen de ruimte te bewonen, de oppervlakte dat als woning wordt gebruikt groter is dan het gedeelte bedoeld voor de bedrijfsruimte, dus de woningwaarderingspunten zijn van toepassing. Aangezien de verhuurder geen bezwaren heeft gemaakt tegen het opgestelde rapport van de huurcommissie gaat de Gemeente hier mee akkoord. De Rechter stelt daarom de huurprijs vast conform het rapport van de Huurcommissie, € 573,33 (99 punten), ingaande per 1 december 2009. Tot slot wordt de Gemeente veroordeeld in de procekosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON