Huurcommissie verklaart zich onbevoegd om uitspraak te doen.

Kenmerk: 04-11299
Datum uitspraak: 16 november 2004
Rechter: Mr. A.H. Brauerle-Hetebri
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Artikelen 7:247 BW en verder missen toepassing, als bij aanvang van bewoning de huurprijs boven de liberalisatiegrens ligt.

Samenvatting

In 1994 is er een huurovereenkomst afgesloten met meneer X voor fl.1006, -. Meneer X heeft zich in 1997 uit laten schrijven om naar het buitenland te gaan. Huurder woonde ten tijde met meneer X. In 2001 heeft huurder verzocht aan verhuurder om de tenaamstelling van de huurovereenkomst te wijzigen.
In 2002 heeft huurder een verzoek in gediend tot huurprijsverlaging bij de huurcommissie.
De huurcommissie heeft zich onbevoegd verklaard, omdat de huurder een kale huurprijs betaalde van fl.1115,-. Deze fl.1115,- ligt boven de liberalisatiegrens van fl.1085,-.

Huurder stelt dat de huurcommissie zich onterecht onbevoegd heeft verklaard. Huurder woonde al sinds 1994 in het gehuurde en betaalde huur die onder de liberalisatiegrens lag. Na vertrek van meneer X is de huurovereenkomst stilzwijgend overgenomen door huurder.

Verhuurder betwist dat er voor 2002 een huurovereenkomst met huurder was. De huurovereenkomst die in 1996 is afgesloten stond op naam van meneer X.

De kantonrechter oordeelt dat de huurcommissie zich terecht onbevoegd heeft laten verklaren.
Verhuurder wist kennelijk niet tot 1 juli 2001 dat meneer X niet meer het gehuurde bewoonde. Het is onvoldoende bewezen door huurder dat verhuurder stilzwijgend heeft ingestemd om met huurder de oude huurovereenkomst van meneer X voort te zetten.
Huurder is dus een huurovereenkomst aangegaan per 1 juli 2001. Huurder betaalde aan kale huur fl.1115,-, dit bedrag ligt boven de liberalisatiegrens. Art. 7:247 BW en verder zijn dus niet van toepassing. De huurcommissie heeft terecht geen uitspraak gedaan.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON