Huurcontract volgens verhuurder opgesteld door onbevoegde persoon, eist ontruiming i.v.m. onterechte bewoning

Kenmerk: 5240463 KK EXPL 16-931
Datum uitspraak:
Rechter: K.G.F. van der Kraafs
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Winnaar: geen

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Stichtingsbestuur eist ontruiming van de woning, omdat het bestuurd van mening is dat de woning onterecht aan haar is verhuurd. De (oud)bestuursleden waren hier niet toe bevoegd.

De rechter oordeelt dat Ten tijden van de verhuurd, stonden de oude bestuurders, die het contract hebben gesloten en de bestuursleden die nu de ontruiming eisen allemaal ingeschreven bij de KVK, dus bevoegd.

H kan met haar huurovereenkomst aantonen dat ze de woning rechtmatig huurt, hier staan twee handtekening op de secretaris en oud voorzitter (de Opa van huurder). De vader van huurder was aanwezig toen de huurovereenkomst werd ondertekend.
Ook uit de notulen van de vergadering blijkt dat in de vergadering waarbij het oude en nieuw bestuur aanwezig was dat de verhuur aan H is goedgekeurd.

Het bestuur stelt nu de het contract is vervalst, dat ook de handtekening van de secretaris niet echt is en de notulen van de bestuursvergadering vervalst zijn. Dit omdat een huidig bestuurslid, toen op vakantie was.

De rechter oordeelt dat beide verhalen lijnrecht tegen over elkaar staan en geen van de verhalen aantoont dat de andere lezing niet geldig is.

Tot slot is er een getuigen, de secretaris van de stichting, die heeft in een telefonische verklaring aangegeven dat hij zonder te weten waar hij voor tekende, zijn handtekening op het contract heeft gezet.

De rechte is van mening dat hij op basis van de beschikbare gegevens er in een kort geding geen uitspraak kan worden gedaan dat zeker stand zal houden in een bodemprocedure.
De vordering van het Stichtingsbestuur wordt daarom afgewezen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON