Huurder eist redelijk renovatievoorstel danwel andere woning in zelfde complex

Kenmerk: KK 17-592
Datum uitspraak: 5 juli 2017
Rechter: von Meyenfeldt
Instantie: rechtbank amsterdam
Winnaar: niemand

Opnieuw zoeken:

Kern

na eerder gewonnen ontruimingskortgeding heeft gemeente een aanschrijving gedaan omdat de woning niet aan het bouwbesluit voldoet. hiertegen werd succesvol bezwaar gemaakt (z17021), in deze procedure eist huurder een redelijk renovatievoorstel, subsidiair een nieuwe huurovereenkomst voor een woning in het complex plus verhuiskostenvergoeding. Verhuurder vordert van zijn kant wederom ontruiming. Beide eisen worden afgewezen

Samenvatting

na eerder gewonnen ontruimingskortgeding heeft gemeente een aanschrijving gedaan omdat de woning niet aan het bouwbesluit voldoet. hiertegen werd succesvol bezwaar gemaakt (z17021), in deze procedure eist huurder een redelijk renovatievoorstel, subsidiair een nieuwe huurovereenkomst voor een woning in het complex plus verhuiskostenvergoeding. Verhuurder vordert van zijn kant wederom ontruiming. Beide eisen worden afgewezen.
De rechter -die zich er ook over verbaasde dat de last onder dwangsom door de gemeente aan huurder alleen werd opgelegd- meent dat huurder het gebrek (de dwangsom/aanschrijving) kan laten opheffen door te vorderen dat er een omgevingsvergunning komt, of nakoming huurovereenkomst. de primaire vordering om te renoveren volgens een verstrekte bouwvergunning gaat veel verder en wordt daarom geweigerd. Nu al een vervangen woonruimte eisen nu verhuurder nog niet in verzuim is, gaat ook te ver, daarbij komt dat de verhuurder geen andere woningen zou hebben die hij kan verhuren.
ontruimingseis wordt ook afgewezen, mede omdat het spoedeisende belang ontbreekt

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON