Huurder eist van beheerder tegemoetkoming verhuiskosten vergoeding.

Kenmerk: 2088459
Datum uitspraak: 24 januari 2014
Rechter: A. Sissing
Instantie: privaatrecht
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder is door tussen komst van het WSWonen Baarsjes Bos en Lommer een verhuiskosten vergoeding overeengekomen met de beheerder. Nu weigert de beheerder dit te betalen en eist de huurder betaling bij de rechter. De beheerder stelt dat de huurder de verkeerde partij heeft gedagvaart omdat de huurder zijn eis bij de verhuurder/eigenaar had moeten neerleggen. De rechter bepaald

Samenvatting

Huurder moet in 2009 i.v.m. splitsing/renovatie werkzaamheden de woning tijdelijk verlaten. Hier stemt de huurder mee in en met hulp van medewerkers van het Wijksteunpunt Wonen Baarsjes Bos en Lommer wordt er mondeling met de beheerder een verhuiskostenvergoeding van 1500,- euro afgesproken.
Deze gesprekken/bemiddeling vond plaats in afwezigheid van de huurder. De huurder was wel tevreden met dit resultaat, echter zijn deze afspraken nooit op papier gezet.
Nu in 2013 heeft de beheerder het bedrag dat volgens de huurder is overeengekomen nog niet aan de hem betaald.
De huurder heeft de beheerder hier in maart 2010 nogmaals op gewezen. Maar hier heeft hij geen reactie op ontvangen. Hierop stapt de huurder naar de rechter een eist de 1500,- euro hoofdsom inclusief rente vanaf december 2009 en de daarbij de kosten die hij voor het geding maakt plus een veroordeling in de proceskosten.

De beheerder verweert zich hier tegen. Hij stelt dat de huurder niet ontvankelijk moet worden gesteld dit omdat hij de verkeerde partij heeft gedagvaard. De partij die nu gedagvaard is, is de beheerder en niet de verhuurder/eigenaar. Tijdens het tekenen van de overeenkomst is aangeven dat de verhuurder altijd de verhuurder blijft tenzij hij dit zelf ander aangeef bij de huurder. Beheerder stelt dat dit misverstand misschien is ontstaan omdat in een van de brieven is geschreven dat de beheerder nu de verhuurder is. Echter beruste dit op een misverstand.
Daarnaast betwist de beheerder dat er is overeengekomen met hem dat de huurder een vergoeding van 1500,- euro zou ontvangen.

De rechter gaat er enkel op in of de huurder wel of niet ontvankelijk wordt verklaard. De rechter oordeelt dat dit wel het geval is omdat de beheerder heeft aangetoond dat het eerder schrijven op een misverstand was berust en dat alleen de (echte) verhuurder dit aan de huurder had mogen en kunnen vertellen.
De rechter gaat niet op de vorderingseis van de huurder en veroordeeld de huurder in de proceskosten en de kosten gemaakt bij de tegenpartij.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON