Huurder eist verhuiskosten vergoeding, verhuurder heeft dit toegezegd en toezegging wordt terug gedraaid.

Kenmerk: 1103054 C
Datum uitspraak:
Rechter: M.E.B. Terwee
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Medewerker verhuurder zegt verhuisvergoeding toe aan de huurder, door meerdere wordt dit later ontkend en stelt dat de medewerker hier niet toe bevoegd was. Huurder eist de toegezegde verhuiskostenvergoeding op, verhuurder onderbouwd onvoldoende waarom de medewerker die specifiek overplaatsingen regelt niet bevoegd was de verhuisvergoeding toe te wijzen. De rechter veroordeelt de verhuurder als nog de verhuiskostenvergoeding aan de huurder te betalen.

Samenvatting

Huurder huurt een woning op basis van tijdelijk verhuurd, de woning is een sloop pand. Door een administratieve fout die niet met terug werkende kracht kan worden hersteld van de verhuurder wordt de huurder een soortgelijke woning aangeboden met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd voor de sloopdatum van 1 juni 2009. Voor deze verhuizing is door de medewerkers die de huurder geholpen hebben een verhuiskostenvergoeding aangeboden en huurder heeft de bankrekening opgeven waar dit bedrag op gestort kan worden.

Huurder eist nu bij de rechter de betaling van de verhuiskosten vergoeding 5.275, – euro. Dit is herhaaldelijk toegezegd en eist nu deze vergoeding op. Door een fout van de verhuurder is de huurder gedwongen om weer te verhuizen.

Verhuurder verweerd zicht hier tegen, huurder wist dat de oorspronkelijke huurovereenkomst tijdelijk van aard was, zei deze nieuwe woning niet hadden hoeven aanbieden en dat op verkeerde gronden/ bevoegdheden de verhuiskosten vergoeding is toegewezen.

De rechter oordeelt dat de huurder er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat de verhuiskostenvergoeding toegewezen was. De medewerkers die als specifiek taak hebben het begeleiden van huurders naar andere woonruimte. Met redelijkheid had de huurder er op mogen vertrouwen dat de toezegging van deze medewerkers over de toewijzing van de verhuiskostenvergoeding. De verhuurder heeft niet voldoende onderbouw waarom de huurder hier niet op had mogen vertrouwen.
De rechter wijst de verhuiskostenvergoeding plus de wettelijke rente vanaf 14 augustus 2009 toe aan de huurder, veroordeeld de verhuurder in proces en overig gerechtelijke kosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON