Huurder gaat in beroep tegen de uitsprak van de Huurcommissie i.v.m. de veiligheidspunten van de woonwijk.

Kenmerk: CV 10-22990
Datum uitspraak: 20 juni 2011
Rechter: M.V. Ulrici
Instantie: Sector kanton
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

huurcommissie hanteert sinds kort 1,5 of 3 punten extra voor het onderdeel woonomgeving vanwege de toegenomen veiligheid in amsterdam. Dit onderdeel van de woonomgeving komt echter alleen in amsterdam voor, in de rest van nederland zit het niet in de telling. Wijksteunpunt(en) wil(len) dit graag principieel aanvechten.
Deze woning is vanwege de 3 veiligheidspunten in de woonomgeving nu geliberaliseerd (145 punten) Uitspraak Huco 2009/21059
Kantonrechte acht Buitenveldert veilig genoeg en vindt de landelijke CBS gegevens geen goede maatstaf om de buurt te waarderen op veiligheid.
Geen beroep vanwege hoge kosten en lage winstkans, beter uitdiscussieren in kansrijker zaak.

Samenvatting

De huurcommissie komt met zijn puntentelling op afgerond 141 punten voor de woning van de huurster. Echter voegt de Huurcommissie nog 3 punten toe i.v.m. de veiligheidsindex van het stadsdeel Buitenvelder Oost, hierdoor komt het totaal op 144 punten en dat zijn 2 punten boven de liberalisatie grens. De overeengekomen huurprijs van 813,- euro is daarom terecht.

Huurster stelt dat deze veiligheidspunten niet mogen worden mee gerekend omdat deze punt tabel al meer dan 15 jaar oud is. De stad Amsterdam kom al jaren in de NRC als onveiligste stad van Nederland uit de bus. Dus de huurster vind dat deze punten niet morgen worden toegekend.

Verhuurder weert zich hier tegen en stelt dat de punten van 15 jaar geleden niet afdoende zijn. Maar de Amstedamsche veiligheidsindex doet dat wel. Het Hof Amsterdam knoopt in zijn arrest van 13 januari 2009 terecht aan bij de Amsterdamse veiligheidsindex, nu die index rekening houdt met relevante misdrijven en kennelijk is gebaseerd op van de politie en uit bevolkingsonderzoek verkregen informatie. Uit genoemde index kan worden opgemaakt dat stadsdeel ZuiderAmstel/ Buitenveldert Oost, waarin het gehuurde is gelegen, in 2009 als veilig wordt beschouwd. De Huurcommissie heeft in de ogen van de verhuurder terecht de veiligheidspunten aan de woningwaardering toegevoegd.

Beoordeling:
Ten aanzien van de puntentelling is de kantonrechter van oordeel dat de huurcommissie voor de vaststelling van de (on)veiligheid in de buurt, redelijkerwijs mocht afgaan op de gegevens van de Amsterdamse (objectieve) veiligheidsindex. Zoals het Hof in zijn arrest van 13 januari 2009 heeft overwogen dient de waardering van een woning zoveel mogelijk te zijn gegrond op de werkelijk bestaande situatie. Gegevens van meer dan 15 jaar oud zijn daarvoor niet geschikt.

In de Amsterdamse veiligheidsindex heeft de buurt waarin het gehuurde ligt, Buitenveldert Oost, met een score van 56 de laagste score van alle stadsdelen, wat betekent dat de buurt het veiligst is van alle stadsdelen van Amsterdam. De kantonrechter volgt dan ook de huurcommissie in haar oordeel om de veiligheid van de woonomgeving met 3 punten te waarderen. De woonwaardering komt daarmee op (afgerond) 144 punten, zodat het gehuurde geliberaliseerd is en de overeengekomen huurprijs van € 810,- netto tussen partijen niet onredelijk is.
De vordering van huurder wordt afgewezen en wordt veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON