Huurder gecompenseerd na ernstige gebreken

Kenmerk: 10559092 KK EXPL 23-371
Datum uitspraak: 24 juli 2023
Rechter: C. Kraak
Instantie: KR
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder vordert compensatie voor verblijf elders ivm gebreken in woning die het leefklimaat ernstig aangetast hebben. Verhuurder acht de staat van woning dermate slecht dat het gehuurde feitelijk teniet gedaan is. KR acht de gebreken herstelbaar en kent compensatie toe.

Samenvatting

In juli 2022 ontstonden er problemen; de elektra is afgekeurd en de douche lekte dusdanig dat het bij de buren de gang in liep. Ook de balklaag rot weg en er zijn problemen met de rookgasafvoer. In oktober 2022 heeft huurder een tijdelijke studio betrokken zodat de medewerkers van verhuurders het noodzakelijke onderhoud konden plegen.
Inmiddels woont huurder een half jaar elders in een piepkleine studio van 20 vierkante meter en is er nog steeds niks gebeurd. De eigenaren laten nog steeds niks van zich horen en verzaken ook huurder vanaf december 2022, maanden oktober en november 2022 wel gecompenseerd, te compenseren voor de extra huurkosten die huurder nu maandelijks moet maken hetgeen financiële problemen geeft. Bouwkundig rapport wees uit dat er verschillende problemen zijn in de kruipruimte. Verhuurder werd gemaand binnen 12 weken te zorgen voor herstel en compensatie voor de vervangende woonruimte die huurder diende te betrekken. Die tegemoetkoming heeft deels plaatsgehad. Per email zegde verhuurder op 30/5/23 de huurovereenkomst op omdat het gehuurde feitelijk teniet is gedaan. Huurder vordert aanvullende compensatie voor alternatieve woonruimte (huur en opslag/verhuiskosten) en verbod op het ter beschikking stellen van het gehuurde aan derden. Huurder stelt dat de gebreken relatief eenvoudig te herstellen zijn, verhuurder stelt dat sloop en bouw nieuw appartement de enige oplossing is. Huurder zou in het verleden niet beschikbaar zijn geweest voor herstel gebreken. Verhuurder stelt dat de gebreken debet zijn door VvE die jarenlang inspectie van de kruipruimte verzuimd heeft, echter heeft verhuurder nooit een bouwkundig onderzoek laten doen ihkv de aankoop van het appartementsrecht. Mededelingen van de vve beheerder over vochtproblemen enkele maanden na de aankoop vormde voor verhuurder ook geen aanleiding nader onderzoek te laten doen. KR acht traineren door huurder van werkzaamheden niet bewezen. De kantonrechter acht aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat huurder in aanmerking komt voor schadevergoeding en dat de gebreken herstelbaar zijn en de huurovereenkomst van kracht blijft.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON