Huurder krijgt bij verhuizing deel kosten aanleg CV terug: onrechtmatige verrijking

Kenmerk: 200-248-323/01
Datum uitspraak: 14 juli 2020
Rechter: Mr Uriot, vd Kwaak, Veldh
Instantie: Gerechtshof
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder heeft zelf CV aangelegd met instemming verhuurder. Bij vertrek krijgt zij geen vergoeding. Dat is onrechtmatige verrijking, oordeelt de kantonrechter. Het gerechtshof wijst het beroep af en bevestigd het oordeel.

Samenvatting

In 2013 ging verhuurder Variaprop onder voorwaarden akkoord met plaatsing van een CV door een erkend installateur. Dat heeft huurder terstond laten uitvoeren en per 1.1.2014 is zij afgekoppeld van de onrendabele collectieve CV installatie in het Hilwis complex. Kosten € 4.000. Per 1 april 2017 heeft zij de woning verlaten. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van onrechtvaardige verrijking en veroordeelt verhuurder om € 3.000 te betalen aan huurder, plus de kosten van de procedure. Het Hof bevestigt dit vonnis en vat nog eens samen wat de huurders in het complex aan procedures hebben moeten voeren om tot een redelijke prijs voor stookkosten te komen. Wel hanteert ze een iets andere berekening bij een afschrijving van 10 jaar voor de CV. Huurder krijgt € 2.700 terug en verhuurder wordt opnieuw veroordeeld in de kosten van de procedure.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON