Huurder krijgt deel borg terug, maar niet de volledige vordering

Kenmerk: 10253381 CV EXPL 22-16702
Datum uitspraak: 15 juni 2023
Rechter: A. Sissing
Instantie: KR
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

968,90 euro wordt door verhuurder ingehouden, KR stelt bedrag op 462,35 euro

Samenvatting

Borg a oorspronkelijk 4200,- Euro. Bij aanvang is een check in rapport opgesteld. Het huurcontract meldt dat bij beëindiging de huurder de gelegenheid krijgt adhv een voorinspectie voor de oplevering gebreken te verhelpen. Eindinspectie vermeldt een badkamer haak die verwijderd dient te worden en dat de vloer nog geïnspecteerd zal worden als de woning geheel leeg is. Dat zal eventueel nog aandachtspunten opleveren. Het schriftelijke rapport van de eindinspectie, in aanwezigheid van beide partijen, vermeldt dat de woning in goede staat opgeleverd is met uitzondering van een kleine beschadiging aan een badkamerdeur. Huurder ontvangt echter een mail na de opleverdatum dat 968,90 ingehouden wordt op de borg voor schade. Huurder heeft de schade schriftelijk betwist maar de correspondentie heeft niet tot een oplossing geleid. Verhuurder verwijst naar artikel in overeenkomst dat hem in de gelegenheid stelt schade ook na de eindinspectie in rekening te brengen. Voorts vordert verhuurder een hoger schade bedrag/borg en teveel betaalde terugbetaalde huur en de proceskosten. Huurder stelt dat de schade had moeten opvallen bij voor- en eindinspectie, en is toen niet benoemd. Hij had er mogen vertrouwen dat er geen nieuwe schade posten opgevoerd zouden worden. Kantonrechter acht dat de bewijslast van tijdens de huurperiode ontstane schade ligt bij de verhuurder. dat geldt tevens voor schadevergoeding die volgens het artikel in de overeenkomst nog binnen 4 weken na oplevering gevorderd mag worden. Kantonrechter acht dit artikel geen onredelijk beding want niet in strijd met dwingend recht. Huurder heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat de badkamerdeur ook hersteld kan worden ipv geheel vervangen. Huurder heeft onvoldoende betwist adhv opnamestaat/eindinspectie dat de vlekken in het tapijt reeds aanwezig waren. Huurder is hier echter niet op gewezen bij de voorinspectie. Verhuurder mag de professionele reiniging echter wel doorberekenen. De door verhuurder geclaimde vlekken op gordijnen worden niet ondersteund door foto’s en afgewezen. Claim barst in wastafel wordt afgewezen want niet de huurder te verwijten; een wastafel moet ook tegen heet kraanwater opgewassen zijn. Borg wordt uiteindelijk gesteld op 462,35 euro en iedere partij dient de eigen proceskosten te dragen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON