Huurder mag woning zelf aardgasvrij maken

Kenmerk: Expl 20-7002
Datum uitspraak: 8 september 2023
Rechter: Mr. E. Pennink
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Rechter machtigt huurder tot verwijderen van CV en aanbrengen van een wandmodel warmwaterpomp boiler in de huidige CV kast en plaatsen van een warmwatertaptank in de keuken, plus bijbehorende werkzaamheden. Dit conform de overgelegde offerte, onder voorwaarde dat de aangelegde installatie voldoet aan het bouwbesluit.

Samenvatting

Huurster wil haar woning graag aardgasvrij maken door onder andere de gasgestookte cv-ketel te vervangen door een warmtepompboiler aangevuld met een elektrisch wandpaneel en een elektrische doorstroomverwarmer voor het keukenraam, alles geheel inpandig. Hierdoor zal de woning helemaal elektrisch van warmte en warm water worden voorzien en een lager energieverbruik opleveren dan nu het geval is. De totale kosten bedragen ruim 8.000 euro, waartegenover een gemeentelijke subsidie van 5.000 euro en een rijkssubsidie van 1.250 euro staan, zodat voor huurster ruim 1.700 euro aan kosten resteert.

Als zogenaamde koploper – een huurder die het goede voorbeeld wil geven en bereid is zelf te investeren – wordt huurster gesteund door de gemeente Amsterdam en door !Woon. Verhuurder is echter niet bereid mee te werken, reden waarom huurster zich tot de kantonrechter wil wenden om op de voet van art. 7:215 BW gemachtigd te worden tot het aanbrengen van genoemde veranderingen.

Rechter geeft huurder in 2020 in tussenvonnis grotendeels gelijk. Gemeente past bovendien subsidie verordening aan, zodat ze alsnog subsidie krijgt. Nu nog duidelijkheid over welk werkzaamheden akkoord van beide partijen kunnen krijgen.

Ymere zegt de woning met deze aanpassing niet goed te kunnen verhuren. Huurder schakelt deskundige in die uitlegt dat er geen probleem is. Verhuurder betwist dat. Rechter besluit zelf deskundige aan te stellen.

Conclusie uiteindelijk in september 2023: Rechter machtigt huurder tot verwijderen van de CV en aanbrengen van een wandmodel warmwaterpomp boiler in de huidige CV kast en het plaatsen van een warmwatertaptank in de keuken, plus bijbehorende werkzaamheden. Dit van het genoemde model en conform de overgelegde offerte en onder voorwaarde dat de aangelegde installatie voldoet aan het bouwbesluit. Veroordeelt verhuurder in € 1428 kosten advocaat, deurwaarder en griffie en € 3000 voor de ingeschakelde deskundige.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON