huurder moet er uit wegens dringend eigen gebruik.

Kenmerk: CV 10-32850
Datum uitspraak: 19 september 2011
Rechter: mr. E. Pennink
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Huurder bewoont de woning en betaald 600,- euro per maand en heeft een toetsingsprocedure bij de Huurcommissie (HuCo) gestart. De HuCo spreekt uit de huurprijs op 315,35 euro per maand wordt vast gesteld. Verhuurder gaat in beroep bij de kantonrechte en wordt in ongelijk gesteld. De huurprijs wordt vastgesteld op 315,35 euro per maand. 1 maand na de uitspraak van de kantonrechter stuurt de verhuurder een brief met een huuropzegging, i.v.m. dringend eigen gebruikt. De huurder wijzen dit af. Het volgende jaar stuurt de verhuurder nogmaals een brief met de huuropzegging, op basis van dringend eigen gebruikt. De huurders wijzen ook dit verzoek af en de verhuurder stap naar de kantonrechter.

Verhuurder eist ontbinding van de huurovereenkomst op grond van dringend eigengebruik, hun financiële situatie dwingt de verhuurder de eigen woning te verkopen en terug te keren op de woning. Tevens was de woning voor een tijdelijk periode verhuurd om hierna op de woning terug te keren.

De huurders betwisten deze eis en voeren de volgende argumenten aan: de verhuurder heeft al op basis van andere argumenten de huurovereenkomst opgezegd; De woning was voor dat zij er kwamen wonen al verhuurder geweest, van tussen huur kan geen sprake zijn; Tijdens het sluiten van de overeenkomst is nooit kenbaar gemaakt dat de verhuurder terug zal keren op de woning; De woning boven de huurder, in het zelfde pand, is recent opnieuw verhuurd. Indien de verhuurder echt de eigen woning moet verkopen hadden ze ook hier kunnen intrekken.

De rechter beoordeeld dat de eis van de verhuurder wordt afgewezen. Verhuurder heeft onvoldoende aangetoond dat de hij de woning zelf dringend nodig heeft. De verhuurder heeft niet voldoende beargumenteerd dat de woning voor de verhuurder aan deze huurders niet eerder verhuurd is geweest. Tot slot heeft de verhuurder niet aangetoond dat de financiële situatie van hem er toe leid dat hij zelf op de woning zijn intrek moet nemen.
De verhuurder wordt veroordeeld in de kosten van het proces en de gemaakt kosten van de huurders.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON