Huurder moet woning ontruimen

Kenmerk: 970-07
Datum uitspraak: 13 december 2007
Rechter: mr. M. Coeterier, mr. E.E
Instantie: Gerechtshof
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Het belang van de verhuurder die een dwangsom boven het hoofd heeft weegt zwaarder dan van de huurder die jarenlang profijt heeft gehad van een ruime woning in het centrum van Amsterdam met een relatieve lage huur

Samenvatting

Bij het geding van de kantonrechter vordert verhuurder om huurder te veroordelen om de woning binnen tien dagen te ontruimen, wegens dringend nodig hebben voor eigen gebruik. Op het pand rust een aanschrijving van de gemeente tot het treffen van vergaande voorzieningen met een dwangsom van ?600.000, -.

Gelet op de belangen van de verhuurder(die de investering uit priv?middelen moet bekostigen, aangezien het huidige rendement te laag is om daarmee zo een investering te maken) tegenover die van de huurder wijst de kantonrechter de vordering van de verhuurder toe.

Huurder is in hoger beroep gekomen tegen het vonnis van de kantonrechter.
Huurder stelt zich op het standpunt dat de kantonrechter ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de te verwachten winsten die de overige vier lege en te verhuren of te verkopen appartementen zullen opleveren. Dit betoog faalt, omdat de huurder dit niet aannemelijk maakt.
Voorts keert de huurder zich tegen de door de kantonrechter toegepaste belangenafweging. Het belang van de huurder die ruim dertig jaar profijt heeft gehad van een ruime woning in het centrum van Amsterdam met een relatieve lage huur, weegt naar het voorlopig oordeel van het hof niet op tegen het belang van de verhuurder die een aanschrijving van de gemeente heeft gekregen met een dwangsom van ?600.000, -.
Huurder bestrijdt de overweging van de kantonrechter dat zij andere passende woonruimte kan verkrijgen doordat zij als gevolg van gedwongen ontruiming een urgentie heeft verkregen waarmee op korte termijn andere woonruimte is te verkrijgen via Woningnet. Dit verweer faalt, omdat huurder niet heeft bestreden dat een bemiddelingpoging van de gemeente is mislukt omdat zij daar niet aan wilde meewerken.

Het hof:
I Bekrachtigd het vonnis waarvan beroep
II Veroordeelt huurder in het kosten van het geding in hoger beroep
III Verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON